FAQ

nejčastější dotazy

EFA je mezinárodně uznávaný titul a představuje nejvyšší evropský standard ve finančním vzdělávání. Pro získání titulu musí poradce prokazatelně doložit praxi v oboru, složit náročnou zkoušku a dále se průběžně vzdělávat a školit.

Investiční poradce je ten, kdo úspěšně absolvuje makléřské zkoušky pro investičního poradce akreditované ČNB. Tento titul mi dovoluje individuálně sestavovat investiční portfólia. Tím se liším od investičních zprostředkovatelů, kteří mohou pouze ukazovat vybrané investice, ale radit prakticky nesmí. Tím, že jsem investiční poradce, plně zodpovídám za své rady. Investiční zprostředkovatel za nic takového neručí.

Mám zkušenost s hodnocením produktů pro Zlatou Korunu, kde jsem byl zvolen porotcem. Prvotně vyhodnocuji nákladovost. U pojistných produktů mě zajímají výluky (tj. co se neplní). U investic se dívám na poměr rizika, výnosu a likvidity. Důležitá je diverzifikace, alokace a další.

Většinou nabízím klientům komplexní finanční plán. Když přijde klient, že chce pouze jeden produkt je možné mu s jeho problém pomoci na základě placené objednávky. Ceny konzultací se klient dozvídá na první schůzce. Vždy ale klienta upozorňuji, že s jedním produktem mohou být spojena další rizika.

Pokud finanční plán ukáže, že produkt v portfoliu nedává smysl, zjišťuji, jaké jsou možnosti daný produkt opustit. Často se stává, že produkt opustit nelze a nebo je to příliš drahé. V tomto případě nechávám produkt běžet a zbytek portfolia doplním dle finančního plánu.

Přes dvacet let u nás běží forma provizního poradenství, což znamená, že poradce je placen z poplatků jednotlivých produktů. Na rozdíl od toho je tu forma placená. Poradce se vzdá svých provizí a člověk transparentně platí za služby poradce. Obecně se nedá určit, jaká varianta bude pro Vás levnější, a proto využívám oba dva modely.