Jak pracuji

Naše spolupráce je postavena na hodnotách  Hodnoty

Privátní a investiční poradce je klíčovou osobou během plnění Vašich dlouhodobých finančních cílů. Takový poradce klienta motivuje k jejich dosažení za každých okolností. Děláme maximum pro to, aby byli klienti se službou spokojení a aby pro ně byla vždy přínosná. Společně se propracováváme ke střednědobým i dlouhodobým finančním cílům a budujeme hodnotný a perspektivní vztah založený na úctě směrem k Vám. Model naší spolupráce je v České republice ojedinělý zejména z toho důvodu, že je postaven na hodnotách, jako jsou transparentnost, odbornost, partnerství a pokora.

Transparentnost  Transparentnost

Uvědomujeme si, že v dnešní době není jednoduché vyznat se ve světě financí a investic. Přijmout v těchto ohledech dobrou radu potom nebývá o moc lehčí. Proto jsme se rozhodli jít cestou poskytování placeného poradenství. Jednáme objektivně a nepřijímáme provize od třetích stran. Ve prospěch Vašeho investičního účtu se automaticky vzdáváme jakýchkoliv odměn od investičních správců. Díky plné transparentnosti nemusíme s klienty při každé schůzce uzavírat nové smlouvy. V rámci portfolií můžeme využívat nízkonákladové nástroje, u kterých není třeba platit vstupní poplatky a jejich správa je o mnoho levnější než u běžných investic.

Odbornost  Odbornost

Benjamin Franklin prohlásil, že Investice do vědění nesou nejvyšší úrok. Tímto výrokem se řídíme a víme, že vzdělávání v oblasti financí je nezbytnou součástí naší práce. Bez kvalitního kontinuálního vzdělávání bychom klientům nebyli schopni nabízet služby na vysoké úrovni tak, jak je tomu nyní. Jako držitelé certifikátu EFA jsme povinni se každoročně vzdělávat a udržovat úroveň naší práce na odborném stupni. Poskytneme Vám aktuální doporučení, která vycházejí z mezinárodních zásad a jsou podložena daty od renomovaných agentur – například společnosti Morningstar.

Partnerství  Partnerství

Budujeme s klienty dlouhodobý vztah, který nese přidanou hodnotu oběma stranám. Náš způsob myšlení i odměňování nás staví do role obchodního partnera. Poskytujeme kvalitní poradenství, sledujeme důležitá data, udržujeme pořádek ve Vašich dokumentech a v případě potřeby korigujeme Vaše emoce, které někdy mohou hrát velkou roli. Jsme na Vaší straně a považujeme se za Vaše partnery, nikoliv zprostředkovatele.

Jak probíhá naše spolupráce  Spolupráce

O naše klienty se stará privátní a investiční poradce Jan Sušánka, držitel certifikátu EFA, který se stane Vaším partnerem a klíčovou osobou během plnění cílů. Poradce však samozřejmě není na všechno sám – stojí za ním tým odborníků, kteří navrhují vhodná řešení a pomáhají s plněním dané služby.

Analýza

1. Finanční analýza

Společně probereme Vaši finanční situaci, finanční cíle a očekávaní.

Příprava

2. Příprava finančního plánu

Ve spolupráci s týmem odborníků definujeme Váš finanční a investiční cíl

Představení

3. Představení finančního a investičního plánu

Představíme Vám finanční plán a kroky k realizaci.

Odsouhlasení

4. Odsouhlasení

Poté, co odsouhlasíme kroky vhodné k realizaci, začneme uvádět plán do pohybu a provedeme první akce vedoucí k finanční svobodě a pasivnímu příjmu.

Schůzky

5. Výroční schůzky

Minimálně 1x za rok probíhá výroční schůzka, kde od nás dostáváte aktuální přehled Vašeho portfolia. V případě potřeby je portfolio aktualizováno.

Aktualizace

6. Aktualizace finančního plánu

1x za 2 roky probíhá aktualizace celého finančního plánu. Život přináší hodně změn a některé z nich mohou ovlivnit Váš finanční plán, takže je zapotřebí do něj tyto změny zapracovat.

Finanční svoboda

7. Finanční svoboda

Stáváte se finančně nezávislými a získáváte pasivní příjem. V této době jsme stále Vaším partnerem a radíme Vám, jak přesně čerpat rentu – tak, abyste o celé portfolio zase nepřišli.

Převod

8. Převod majetku (Správa rodinného majetku, Family office)

Poradíme Vám, jak převést veškerý majetek na další generaci a jak nastavit pravidla pro čerpání majetku tak, aby s ním dědici správně naložili.

Příběhystrategií

Pro každého investora je důležité zvolit správnou investiční strategii. Volba závisí nejen na výnosnosti při akceptovatelné míře rizika, ale také na mnoha dalších faktorech.

Jakými příběhy se inspirujeme při tvorbě investičních strategií?

Strategie, kterým dlouhodobě věříme a podle kterých se inspirujeme a nastavujeme našim klientům jejich portfolia.

Strategie Nobelovy nadace

O udělování Nobelových cen jste jistě už nesčetněkrát slyšeli. Právě tyto ceny spravuje jedna z nejznámějších světových nadací, která čerpá prostředky z majetku švédského průmyslníka Alfréda Nobela. Investiční strategii, na jejímž základě Nobelova nadace investuje, a funguje tak už více než 100 let, můžete využít i vy.

Nobelova cena byla poprvé vyplacena už v roce 1901, tedy 5 let poté, co Alfréd Nobel odkázal nadaci 32 000 000 SEK. Finance byly tehdy investovány do královských švédských dluhopisů s tím, že z fondu budou každoročně vypláceny Nobelovy ceny. V roce 1950 se hodnota majetku ve fondu snížila o 38 % oproti původní reálné ceně z roku 1901. Důvodem bylo především to, že královské švédské dluhopisy nedokázaly po dobu 49 let porazit inflaci. Švédská vláda se společně s manažery rozhodla portfolio rebalancovat, čili upravit tak, aby fond nezanikl.

Část královských švédských dluhopisů byla snížena. Od roku 1954 portfolio obsahuje kromě dluhopisů také alternativní investice a akcie. V té době začalo portfolio opět generovat zisk, který neustále roste – zejména díky tomu, že manažeři dodržují stanovenou hranici pro výběr finančního obnosu. Z fondu je každoročně vybíráno 3,5 – 4 % hodnoty majetku.

Od strategie Nobelovy nadace se odrážíme i my. Akcie tvoří 55 %, dluhopisy 15 % a alternativní investice 30 %. Stejně tak se držíme 4 % při každoročním vybírání z celkového majetku portfolia.

Strategie Warrena Bufetta

Klíčem k investování neznamená odhadnout, jak moc určité odvětví ovlivní lidskou společnost nebo do jaké míry poroste, ale spíše rozpoznat konkurenční výhodu konkrétní firmy a hlavně trvanlivost této výhody, řekl Warren Bufett v roce 1999 časopisu Fortune. Když začal v roce 1956 se správou majetku v hodnotě 100 tisíc dolarů, byl nazýván podivínem. Když za 14 let partnery vyplácel, byla hodnota jejich společného jmění více než 100 milionů dolarů.

Investiční strategie Warrena Bufetta dosáhla neuvěřitelných rozměrů. Jak ale Warren Buffett, který si vysloužil přezdívku Věštec z Omahy nebo , přemýšlí o svých investicích a jakým způsobem je vybírá?

Tento americký miliardář, narozený v roce 1930 v Omaze ve státě Nebraska, byl v roce 2007 zařazen na seznam 100 nejvlivnějších lidí. O rok později jej časopis Forbes uvedl jako nejbohatšího člověka na světě. Své jmění získal převážně prostřednictvím investic, které realizoval přes holdingovou společnost Berkshire Hathaway. Investoval především do akciového portfolia, respektive do ekonomických vodních příkopů. Byznys přirovnává k zámku, který obklopuje vodní příkop plný krokodýlů, žraloků a aligátorů, jejichž úkolem je přimět konkurenci, aby se držela zpátky. Warren Buffett přišel s několika radami, kterých by se měli investoři držet při využívání jeho strategie:

  • Reinvestujte svůj výdělek: Pokud chcete vydělávat dál, měli byste svůj zisk reinvestovat.
  • Přemýšlejte jinak: Nezakládejte své rozhodnutí na tom, co říká nebo dělá každý.
  • Necucejte si palec: Shromažďujte informace. Včas.
  • Než začněte, sestavte si seznam svých konkrétních podmínek pro investování.
  • Hlídejte si své drobné náklady: Obezřetný postup při stanovování nákladů nese ovoce.
  • Omezte půjčky: Život pomocí kreditních karet a půjček z vás nikdy bohatého člověka neudělá.
  • Buďte vytrvalí.
  • Musíte vědět, kdy je čas skončit: Když byl Warren Buffett malý, šel na dostihy. Vsadil si tenkrát na vítěze závodu a prohrál. Chtěl získat své peníze co nejrychleji zpět, proto vsadil na další závod, prohrál znovu a opustil dostihy s prázdnou kapsou. Stejnou chybu už nikdy neudělal.
  • Berte v úvahu rizika: V roce 1995 byl zaměstnavatel Buffettova syna obviněn z machinací s cenami. Ve společnosti skončil další den.
  • Mějte na paměti, co opravdu znamená skutečný úspěch: I přes svoje bohatství Warren Buffett neměří úspěch množstvím dolarů.

Strategie All Seasons (Ochrana příjmu)

O Rayi Daliovi jste možná ještě neslyšeli. Nemluví se o něm zdaleka tolik jako o Warrenu Buffettovi, on sám totiž o popularitu příliš nestojí, nicméně portfolio vytvořené na základě strategie All Seasons, kterou vymyslel právě manažer Ray Dalio, se během 30 let potýkalo se ztrátou pouze 3x. Ve všech ostatních případech bylo vždy v plusu. Manažer největšího Hedge fondu na světě přišel společně se svými kolegy s touto strategií hlavně z toho důvodu, že chtěl spravovat své dědictví. Nakonec se rozhodl nenechat si ji pouze pro sebe a nabídl ji svým investorům.

Ray Dalio, jeden z nejuznávanějších manažerů vůbec, předpovídal v roce 2007 finanční krizi, a tak měl jeho fond o rok později jako jeden z mála kladnou výkonnost. Jeho Hedge Fund Pure Alpha Strategy vykazuje ročně 21% výnos, a je hodnocen dokonce lépe než Berkshire Heatheway. Strategii pro své Hedge fondy vytvořil Dalio tak, aby se o jeho dědictví prakticky nemusel nikdo starat a fondy stačilo jednou ročně rebalancovat.

U výnosu je potřeba počítat s tím, že portfolio dle strategie All seasons je ze 40 % tvořeno dlouhodobými zahraničními dluhopisy – převážně americkými. Tento vysoký podíl vás může překvapit, ovšem podle Raye Dalia kompenzuje počet dluhopisů vysoké výkyvy na akciových trzích. Výnosy z těchto dluhopisů jsou započteny do průměrného ročního výnosu, který představuje 9,44 %. V současné době lze očekávat budoucí výnos celého portfolia kolem 2–4 % za rok a to při doporučeném investičním horizontu v délce minimálně 3 roky.

Zahraniční státní dluhopisy jsou nenahraditelným aktivem a v případě jejich odebrání se portfolio stává více rizikovým, obzvlášť pokud akcie propadnou. Komodity a zlato tvoří 7,5 % portfolia, a zajišťují tak ochranu před zrychlující se inflací.

Společnost upozorňuje, že výkonnost investičního nástroje dosažená v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Návratnost původně investované částky není zaručena. Údaje o výkonnosti investičních nástrojů jsou založeny na hrubé výkonnosti investičních nástrojů. Na celkovou výkonnost mají významný vliv poplatky placené investorem za poskytnuté investiční a jiné služby. Výnosy z investičních nástrojů podléhají dani z příjmu, přičemž za zdanění odpovídá sám investor. Zdanění závisí vždy na osobních poměrech investora a může se měnit. V případě investičních nástrojů denominovaných v cizích měnách může výnos kolísat v důsledku výkyvů měnového kurzu (měnové riziko). Společnost upozorňuje, že s investicemi na kapitálovém trhu je spojena celá řada rizik. Bližší informace o jednotlivých investičních službách, investičních nástrojích, rizicích s nimi spojených a možných zajištěních proti nim jsou uvedeny na internetových stránkách investičního zprostředkovatele In Investment s.r.o..

Chcete nezávaznou nabídku?