Investiční portfolia pro současné rentiéry

V případě, že jste rentiér, je tento text určen právě vám. Pokud ještě nejste ve fázi čerpání nekonečné renty, poodhalíme, jak pracujeme s lidmi, kteří se chtějí stát rentiéry.

Cílem rentiérů je vybudovat bezpečnou strategii, jak rentu z celkového majetku čerpat a svůj majetek a rentu ochránit před inflaci, plus vydělat něco nad inflaci. Čerpání tzv. nekonečné renty znamená vybírat pouze výnos, přičemž zbytek majetku pozvolna roste dál. Jednou tak lze celý rodinný majetek předat dětem či dědicům, jak je běžné v západních zemích a hlavně v USA, kde se portfolia dědí z generace na generaci. Základem je nastavení rodinné strategie.

Od našeho servisu a poradenství můžete očekávat:

Jsme toho názoru, že pokud vyděláváte peníze v České republice (jako zaměstnaní či podnikáním), tak byste o svém majetku měli přemýšlet následujícím způsobem:

Logo Jan Sušánka

Portfolio a strategie pro současné rentiéry generující příjem nekonečné renty ve výši 100 000 Kč měsíčně

Postup při čerpání renty z portfolia:

Pro výběr renty by se mělo dodržovat několik pravidel:

Strategie výběru je dle principů Nobelovy nadace, která tímto způsobem nadaci financuje. Tomuto principu se říká tzv. “kyblíkový systém”.

Na grafu níže jsou uvedeny tři investiční strategie “kyblíkového systému”:

Portfolio pro výběr renty

1. hotovost

V prvním kyblíku v hotovosti jsou peníze na rentu pro tři roky života. V tomto konkrétním případě by měl mít investor před prvním výběrem 3 600 000 Kč v hotovosti (spořící účet).

2. Dluhopisy

Druhý kyblík v konzervativní strategii představuje naše konzervativní portfolio, tzv. permanentní. Zde jsou peníze pro období 4 -7 let života, přesně tedy 4 800 000 Kč.

3. Akcie

Třetí kyblík v dynamické strategii reprezentuje naši nejčastější strategii, strategii Nobelovy Nadace. Zde je vhodné mít zbytek z celkového majetku, tedy 30 400 000 Kč.

Rentu pak vybíráte vždy z toho portfolia, které je v zisku. Pokud jsou všechny, tak čerpáte z dynamického portfolia. Pokud je dynamické ve ztrátě, čerpáte rentu z konzervativního portfolia. Pokud jsou ve ztrátě obě portfolia, jak dynamické tak konzervativní, čerpáte rentu z hotovosti.

Doba poklesu na trzích je v průměru 15 měsíců. Hotovost je připravena na 3 roky, takže by renta neměla dojít. Jakmile se trhy vrátí zpět a portfolia budou v zisku, celá strategie se rozdělí dle poměru výše a opět se renta čerpá z dynamického portfolia.

Vývoj renty v čase

Reference

K panu Sušánkovi jsem šel po dlouhém samostudiu investování, které mě dovedlo k porozumění, že čím víc vím, tím méně jsem si jistý. Vzhledem k velikosti mého majetku mi přišlo příliš nebezpečné se do investování pustit sám. Od malého strachu, například abych nepřehlédl skryté poplatky u brokera až po to, že udělám chybu a o peníze přijdu. Ani můj privátní bankéř ve mně nevzbuzoval důvěru, jak v tom, že investicím rozumí, tak ani v tom, že je úplně na mé straně. Můj plán byl poměrně jasný. Chtěl jsem investovat do globálního diverzifikovaného portfolia akcií bez aktivní správy fondů. V tom jsem našel v panu Sušánkovi perfektního partnera, který mi nakonec doporučil i trochu konzervativnější přístup. Nejprve jsme si promluvili o mé představě budoucnosti (renta, zajištění kvalitního vzdělání dětí, vlastní bydlení) a on pro mě připravil finanční plán. Poprvé jsem měl reálný plán ke svým financím. Už to nebylo jen spoření a šetření a doufání, že se to v budoucnu nějak vyřeší. Ale jasný, reálný plán. To bylo něco, co bych sám asi nedokázal. Navíc diverzifikace mého portfolia je s panem Sušánkou ještě vyšší, než jsem sám plánoval, což mě těší a uklidňuje ještě víc.

Od začátku jsem měl pocit, že pan Sušánka je na mé straně. Jeho přístup je ukázkový a lidský. Už po našem počátečním setkání, kdy jsem ještě ani nebyl jeho klient, mi volal s nabídkou investice, ze které by on neměl ani žádný zisk, a jen proto, že jsem se o něčem podobném zmínil.

Nakonec, ač by to nemělo být na konci, ale možná na začátku, jak se říká v USA „If you are not paying for a product, You are the product” (neboli „Když za produkt neplatíš, ty jsi ten produkt”). Nemůžete čekat, že vám někdo výhodně poradí zadarmo a nic z toho nebude mít. Za kvalitní služby se platí.

Klient 33 let, 19,5 mil Kč.

Jste úspěšný podnikatel nebo špičkový IT odborník?

Ve svém podnikaní či zaměstnání jste vybudoval velký majetek, ze kterého chcete čerpat pasivní příjem (rentu), a jednou chcete předat rodinný majetek dětem, jak se to dělá v západních zemích?

Chcete připravit investiční portfolio, aby se dědilo z generace na generaci, jak je to běžné v USA?

Jste klientem privátní banky a nejde vám o co nejvyšší výnos, ale prioritou je ochrana a udržení rodinného majetku, tj. výnos na úrovni inflace plus pozvolný růst? Přijde Vám, že by Váš majetek zasloužil lepší péči a servis než dostáváte v privátní bance, ale nevíte na koho se obrátit?

Tak právě pro Vás jsme tu my, obraťte se na nás!!!

Pokud jste na tyto otázky odpověděli ano, tak si s námi domluvte online či osobní konzultaci ZDARMA.

WordPress Video Lightbox Plugin

Stáhnout analýzu dluhopisů

* povinné pole
   

Online konzultace ZDARMA

Pro dokončení objednávky prosím pokračujte vybráním datumu a času.