Sušánka & partneři

O nás

Při budování poradenské firmy úspěšně propojujeme odlišné světy, ze kterých pocházíme.
Honza přináší ducha a myšlení podnikatelské rodiny, Pavel své zkušenosti z korporátního a bankovního světa.

Kdo je Jan Sušánka a Sušánka & partneři

V oblasti privátního bankovnictví a investičního poradenství pro bonitní klientelu se Jan Sušánka pohybuje od roku 2012. Za tu dobu získal bohaté zkušenosti s tvorbou investičních plánů a alokací investičních portfolií pro optimální zajištění pasivního příjmů investorů.

V Sušánka & partneři nabízíme služby ve formě honorovaného investičního poradenství z větší části z dosaženého zisku. Nepřijímáme žádné provize od bank ani fondů. Díky tomu jsou naše služby zcela transparentní. Vždy radíme v nejlepším zájmu investora.

Jan Sušánka, EFP – V roce 2019 získal Jan Sušánka jeden z nejprestižnějších evropských certifikátů ve finančním plánování certifikát EFP – European Financial Planner s akreditací u ČNB, který ho zavazuje se pravidelně vzdělávat a prohlubovat své znalosti. Díky tomu nabízíme našim investorům služby, které stojí na kvalitních základech. Jedná se o nejvyšší možné vzdělání v evropském finančním plánování. Poskytujeme honorované investiční poradenství dosahující evropské úrovně, což je ryze transparentní služba. Jsme placeni napřímo z větší časti ze zisku dle výše poradenského mandátu, o který se investorům staráme. Při tvorbě investičních plánů využívám osvědčené strategie postavené na moderních nízkonákladových nástrojích. Ty dosahují nejen vysokých výsledků, ale jejich správa je výrazně levnější než standardní fondy v České republice.

Proč Sušánka & Partneři?

Ve střední Evropě stále ještě nad svým majetkem přemýšlíme odlišně od zemí, které mají s aktivní péčí o rodinné bohatství dlouhodobé zkušenosti. Inspirujeme se proto ve Švýcarsku, Británii či USA. Dlouhodobě ověřené principy přinášíme do našeho středoevropského prostředí.

Jan Sušánka, EFP

majitel a hlavní investiční poradce
Sušánka & partneři

Nekonečný horizont

Naučíme vás přemýšlet nad majetkem v nekonečném horizontu. Tato perspektiva dává pohledu na majetek zcela nový rozměr. Jinak vnímáme hodnotu majetku, jinak vnímáme různá rizika a potřebu ochrany majetku, odlišně vnímáme rozšiřování majetku a růst jeho hodnoty.

Mezigenerační přenos majetku, přijetí majetku “pouze do správy” s cílem chránit ho a rozvíjet pro budoucí generace je klíčovým principem trvale úspěšné péče o bohatství.

Systematické budování majetku

Ve středoevropském prostředí je obvyklá velká nahodilost ve výběru toho, do čeho investujeme volné prostředky.

Pomůžeme vám dát vašemu majetku systém a jasnou strukturu. Každá jednotlivá část majetku musí mít svou definovanou roli a svůj význam. O každé části majetku pak víte, jak se bude chovat v době ekonomického boomu či recese, případně v krizových obdobích. Vy tak v kritických situacích nebudete reagovat na aktuální situaci pod tlakem. Budete vědět, co máte v jakou chvíli dělat. Celý majetek pak bude vykazovat větší stabilitu a bude zajištěn jeho dlouhodobý růst.

Tři pilíře bohatství

U nás je obvyklé, že většinu majetku máme v tom, čemu rozumíme a máme k tomu pozitivní vztah. Obvykle ve své firmě či v souboru nemovitostí, u kterých očekáváme dlouhodobou hodnotu. Pro zajištění trvalé ochrany majetku doporučujeme vybudovat tři stejně silné pilíře, na kterých vaše současné i budoucí bohatství stojí. Může to být Vaše firma doplněná o nemovitosti a globálně diverzifikované investiční portfolio.

Globální investiční portfolio

Investice na finančních trzích jsou naší hlavní specializací. Pomůžeme Vám vytvořit silné, globálně diverzifikované investiční portfolio, které bude hrát klíčovou roli v trvalé ochraně Vašeho bohatství.

Jak pracujeme?

V případě spolupráce s námi se o vás bude starat profesionální tým odborníků. Nejsme jeden poradce, který dělá věci od A do Z. Jsme tým profesionálů, ve kterém každý člen zodpovídá za část procesů, které tvoří komplexní službu – individuální investiční plán a ochranu kapitálu.

Jsme specialisté na investice, investiční poradenství a ochranu kapitálu. Abychom Vám přinesli perfektní službu, musíme se zaměřovat jen na jednu věc na 100 %. Naší specializací jsou investice.

Šetříme vám čas

Naši investoři jsou úspěšní podnikatelé, majitelé firem a vrcholoví manažeři. Svůj čas věnují profesi, ve které jsou opravdu dobří, svým koníčkům a své rodině. Uvědomují si, že řádná péče o majetek, který vybudovali, je časově i odborně náročná. Proto oslovili nás. Naším oborem jsou investice a finanční trhy.

Jsme vaší oporou

Jednáme s pokorou a empatií. V krizových situacích investoři často podléhají emocím. Víme, jak se v takových situacích chovat. Naše doporučení jsou vždy podložena daty, díky kterým se můžete racionálně rozhodnout.

Zakládáme si
na partnerství

S investory navozujeme opravdu dlouhodobou spolupráci na desítky let. Takový vztah musí být postavený na skutečné důvěře, maximální transparentnosti, vzájemném respektu, naší profesionalitě a vysoké odbornosti.

Naše odměna
je převážně ze zisku

Nedostáváme provize od bank ani jiných společností. Jsme placeni přímo našimi investory a naše odměna se odvíjí převážně od dosaženého zisku. Máme tak společný zájem váš majetek ochránit a dál efektivně zhodnocovat. Jsme na jedné lodi.

Fair-play

Nastavujeme podmínky výhodné pro obě strany

Místo vysokých fixních poplatků si zakládáme na výkonnostním poplatku formou tzv. High-Water Mark. Nejvyšší úroveň hodnoty majetku je zastřešena a v případě, že hodnota klesne pod tuto úroveň, žádný poplatek se neúčtuje.

Nejsme zastánci zbytečně vysokých fixních poplatků, které jsou účtovány po celou dobu, a to i v době, kdy se kapitálovým trhům nedaří a zažívají krizi či propady. V tu dobu tento poplatek prohlubuje celkový propad portfolia.

Tým, který se o vás bude starat

Jan Sušánka, EFP

Majitel a hlavní privátní poradce společnosti

2018 – současnost Sušánka & partneři
2015 – 2018 investiční poradce v privátní poradenské společnosti
2012 – 2015 finanční a investiční poradce v České pojišťovně

Certifikáty:
2015 – European Financial Advisor
2019 – European Financial Planner

Člen zkušební komise pro certifikaci poradců EFA a EFP

Klienti Honzy jsou úspěšní majitelé firem, IT odborníci a vrcholoví manažeři, kteří disponují majetkem 30 milionů Kč a více.

Pavel Černík

Analytik a privátní investiční poradce,
Čechy, Morava a Slovensko


2021 – současnost Sušánka & partneři
2010 – provází movité klienty světem finančních trhů a investic
2002 – práce ve financích (zejména bankovní sektor)

Certifikáty:
2009 – Trainer of Financial Advisory, RBI Vienna
2010 – Master Trainer of Financial Advisory, RBI Vienna

Pavel je hlavní analytik firmy a tvůrce investičních strategií a investičních plánů našich investorů. Současně se stará o naše významné investory z Čech, Moravy i Slovenska.

Klienti Pavla jsou úspěšní majitelé firem, IT odborníci a vrcholoví manažeři, kteří obvykle nemají časové kapacity pro kvalitní péči o finanční majetek a ocení profesionální a vysoce odborné poradenství.

Lukáš Jantovský

Investiční poradce a Account Manager,
Čechy, Morava a anglicky mluvící investoři


2022 – současnost Sušánka & partneři
2016 – osobní investiční bankéř, později se zaměřením na segment svobodná povolání
2013 – finanční poradce se zaměřením na investiční produkty

Certifikáty:
2014 – CERIN – certifikační zkouška
2020 – ČBA Odborná zkouška – investiční produkty na kapitálovém trhu

Klienti Lukáše jsou úspěšní majitelé firem, IT odborníci, vrcholoví manažeři, advokáti a lékaři, kteří disponují investičním kapitálem ve výši minimálně 3 miliony Kč (nebo mají zdroje pro jejich dosažení v krátké době). Obvykle nemají časové kapacity pro kvalitní péči o finanční majetek a ocení profesionální a vysoce odborné poradenství.

Lukáš se také stará o naše zahraniční, anglicky mluvící investory.

Naši investoři

Našimi investory jsou úspěšní majitelé firem, generální ředitelé, vrcholoví manažeři a IT odborníci, kteří nemají čas se o své peníze starat a ani se o své peníze starat nechtějí.
Tito lidé věnují velké množství svého času a energie svému podnikání či profesi. Čas, který jim pak zbývá, chtějí věnovat rodině, přátelům a koníčkům.

Na péči o své peníze a majetek mají nás. Platí nás napřímo a převážně ze zisku. Právě tito lidé, kteří s námi spolupracují, si uvědomují velikost svého majetku. Někteří prodali firmu či se firmu prodat chystají.

Tito investoři si velmi uvědomují, že starat se o částky v desítkách až stovkách milionů korun není úplně jednoduché a nechtějí toto riziko vzít jen sami na sebe. Chtějí profesionála, který problematice rozumí a jsou připraveni si za jeho odbornost a poradenství zaplatit.

V tvorbě finančních a investičních plánů se inspirujeme úspěšnými investory, jako jsou: Warren Buffett či Nobelova nadace, která svými rozhodnutími dokázala doslova zvrátit svůj osud a zachránit svůj majetek před bankrotem.

WordPress Video Lightbox Plugin

Stáhnout analýzu dluhopisů

Online konzultace ZDARMA

Pro dokončení objednávky prosím pokračujte vybráním datumu a času.