Jan Sušánka, EFP

V oblasti privátního investičního poradenství pro bonitní klientelu se pohybuji od roku 2012. Za více než sedm let jsem nabyl bohaté zkušenosti s tvorbou finančních plánů a nalézáním nejvýhodnějších řešení pro zajištění pasivního příjmu a finanční nezávislosti mých klientů.

Ke všem svým klientům přistupuji s pokorou, trpělivostípochopením pro jejich plány, cíle a potřeby. Snažím se naslouchat jejich přáním, chápat jejich pochybnosti, zmírnit jejich strach a ochotně vysvětluji všechny kroky i návrhy, které jim předkládám. Mí klienti jsou pro mě partneři, kterých si vážím, a podle toho k nim také přistupuji.

Jan Sušánka, EFP

V roce 2019 jsem získal jeden z nejprestižnějších evropských certifikátů ve finančním plánování certifikát EFP – European Financial planner s akreditací u ČNB, který mě zavazuje se pravidelně vzdělávat a prohlubovat své znalosti. Díky němu svým klientům nabízím služby, které stojí na kvalitních základech.

Jedná se o nejvyšší možné vzdělání v evropském finančním plánování. Poskytuji honorované investiční poradenství dosahující evropské úrovně, což je ryze transparentní služba, kdy jsem placen klientem za správu a budování jeho majetku a s podílem na zisku, pokud klient vydělává, nikoli z provizí finančních produktů. Při tvorbě finančních plánů využívám osvědčené strategie postavené na moderních nízkonákladových nástrojích. Ty dosahují nejen vysokých výsledků, ale jejich správa je výrazně levnější něž standardní fondy v České republice.

Jan Sušánka - finanční poradce

Jan Sušánka, EFP

V roce 2018 jsem založil firmu Sušánka a partneři s.r.o. Vize firmy zahrnuje zavedení a rozšíření honorovaného investičního poradenství a finančního plánování do České republiky. Jedním z jejích cílů je pak naučit její klienty, jak správně investovat a hlavně jak se chovat během budovaní dlouhodobého majetku.

Mým přáním je v České republice vybudovat finanční poradenskou společnost specializující se na honorované investiční poradenství.

Pochopil jsem, že pokud chci dělat honorované investiční poradenství opravdu dobře, na profesionální úrovni a v nejvyšší kvalitě, musím se věnovat pouze oboru investic a finančnímu plánovaní a tato dvě odvětví co nejvíce rozvíjet.

Chci se současně pokusit vylepšit povědomí o finančních a investičních poradcích. Věřím, že na trhu v České republice nejsou jen špatní poradci, kteří se jen honí za co nejvyšší odměnou a provizí.

V rámci honorovaného poradenství klientům nabízím dvě služby:

Placené investiční poradenství (investiční plán a investiční poradenství)

Placené finanční poradenství
(finanční plánování)

Starám se a chci se starat o klienty, kteří disponují od nižších jednotek milionů korun až po desítky milionů korun nebo jsou schopni měsíčně investovat minimálně 15 000 Kč.

Dlouhodobě spolupracuji s externími partnery, kteří se podílejí na servisu pro klienty. Z toho důvodu se má nová společnost nazývá Sušánka & partneři s.r.o. Plánuji společnost rozšířit o první zaměstnance, kteří se budou podílet převážně na servisu pro naše klienty a řešit administrativní a technické věci.

Externí partneři

Zbyněk Prim

Zbyněk Prim, DiS, EFA, EFP

Extrení analytik

info@susankapartneri.cz
Zbyněk ve financích působí 17 let, držitel nejvyššího mezinárodního vzdělání ve financích titulu EFP (European financial planner. V rámci asociace finančního plánování Česká republika se podílí jako zkušební komisař pro zkoušky EFA a EFP. Zbyněk má velké zkušenosti s především v poradenství pro právnické osoby, prodejem firem, svěřenských fondů a správou majetku.

Josef Soumar

Josef Soumar, EFA

Externí poradce

info@susankapartneri.cz
Oblastem ekonomie a financí se Josef věnuje od svých studií, od roku 2006 se staly i jeho povoláním. Získané znalosti a zkušenosti ho vedly k založení vlastní poradenské společnosti s cílem nastavit nejvyšší profesní standardy a poskytovat klientům kompletní poradenské služby v oboru finančního plánování, investičního poradenství a wealth managementu.

WordPress Video Lightbox Plugin

Stáhnout analýzu dluhopisů

* povinné pole
   

Online konzultace ZDARMA

Pro dokončení objednávky prosím pokračujte vybráním datumu a času.