Sušánka & partneři

Privátní
poradenství

Vstupte s námi do západního světa investování.

Proč Sušánka & Partneři?

Ve střední Evropě stále ještě nad svým majetkem přemýšlíme odlišně od zemí, které mají s aktivní péčí o rodinné bohatství dlouhodobé zkušenosti. Inspirujeme se proto ve Švýcarsku, Británii či USA. Dlouhodobě ověřené principy přinášíme do našeho středoevropského prostředí.

Jan Sušánka, EFP

majitel a hlavní investiční poradce
Sušánka & partneři

Naše hodnoty

Transparentnost / Pokora / Odbornost /
Partnerství / Individuální přístup

Strategie
privátního poradenství

Investiční plán a základní struktura celkového majetku. Individuální přístup, ochrana majetku před inflací a před zbytečnými riziky. Dlouhodobá investiční strategie, alokace investičních aktiv a široká diverzifikace investičního portfolia pro zajištění jeho stability.

Průběh spolupráce

První schůzku vnímáme jako vzájemné poznání a nalezení společných hodnot pro budoucí spolupráci. Rádi zodpovíme vaše dotazy, abyste poznali, jak o investicích přemýšlíme. Není lehké rozhodnutí svěřit rodinný majetek někomu, koho neznáte. Proto jsme trpěliví a dopřejeme vám dostatečný prostor pro svobodné rozhodnutí.

Uděláme s vámi důkladnou analýzu vašeho stávajícího majetku a závazků, zdrojů příjmů a budeme si velmi detailně povídat o budoucnosti. Velkou pozornost věnujeme tomu, abychom pochopili, jak nad majetkem, ale také nad svým životem přemýšlíte. Co je pro vás důležité, jaké jsou vaše hodnoty, jaký máte vztah k majetku, ale také, jak vnímáte různá možná rizika, se kterými se v budoucnu můžete potkat. Čím lépe vás poznáme a čím kvalitnější informace od vás dostaneme, tím přesnější a užitečnější bude investiční plán, který pro vás připravíme.

Připravený investiční plán a investiční strategii budeme diskutovat velmi detailně, aby byl pro vás srozumitelný, jednoznačný a hlavně akceptovatelný. Pokud bude potřeba, budeme ho v detailu ladit tak dlouho, dokud s ním nebudete spokojený a nebudete přesvědčen, že je to pro vás ta nejlepší možná varianta.

Po odsouhlasení investičního plánu pro vás zajistíme otevření investičního účtu. Podle výše investičního majetku a také podle možností využít doplňujících atraktivních služeb, budeme vybírat mezi slovenskou a lucemburskou investiční platformou a případně švýcarskou privátní bankou. Společně pak začneme investiční plán realizovat.

V naší Členské sekci budete mít k dispozici informační a vzdělávací servis ve velmi pestré podobě (webináře, podcasty, analýzy, ebooky apod.) Budete od nás dostávat kvartální výpisy popisující vývoj vašeho investičního majetku a budeme vám pro individuální konzultace k dispozici 365 dnů v roce. Rádi se s vámi budeme pravidelně potkávat, abychom reagovali na případné změny ve vašem životě či majetku a mohli na ně reagovat také v investiční strategii.

Jan Sušánka, EFP

„Vím, jak je náročné vybudovat firmu a majetek. Jsem synem podnikatele z 90. let a pamatuji si, ko-lik úsilí a času stojí vybudování úspěšné firmy. Jsme tu pro vás a pomůžeme vám vaše bohatství ochránit, aby léta dřiny nepřišla nazmar.“

Reference

Respektujeme soukromí našich klientů

Máte-li zájem si naše reference ověřit, rádi Vás spojíme s klienty, kteří nám k tomu dali svolení.

Naši investoři jsou úspěšní lidé z řad podnikatelů, vrcholových manažerů či specialistů na světové úrovni, např. z oblasti IT. Jejich úspěch je spojen s nabytým majetkem v hodnotě desítek či stovek milionů korun. Péči o takový majetek chtějí svěřit profesionálům. Od nás očekávají, že jim majetek pomůžeme ochránit před zbytečnými riziky, zhodnotíme ho pár procent nad inflaci, zajistíme jim čerpání nekonečné renty a připravíme majetek pro budoucí mezigenerační přenos.

V tvorbě finančních a investičních plánů se inspirujeme úspěšnými investory, jako jsou: Warren Buffett či Nobelova nadace, která svými rozhodnutími dokázala doslova zvrátit svůj osud a zachránit svůj majetek před bankrotem.

WordPress Lightbox

Novinka!

Inspirujte se naší knihou, která Vám otevře témata, které jste nevěděli, že vůbec existují.

Stáhnout analýzu dluhopisů

Online konzultace ZDARMA

Pro dokončení objednávky prosím pokračujte vybráním datumu a času.