Sušánka & partneři

Privátní
poradenství

Vstupte s námi do západního světa investování.

Proč Sušánka & Partneři?

Ve střední Evropě stále ještě nad svým majetkem přemýšlíme odlišně od zemí, které mají s aktivní péčí o rodinné bohatství dlouhodobé zkušenosti. Inspirujeme se proto ve Švýcarsku, Británii či USA. Dlouhodobě ověřené principy přinášíme do našeho středoevropského prostředí.

Jan Sušánka, EFP

majitel a hlavní investiční poradce
Sušánka & partneři

Naše hodnoty

Transparentnost / Pokora / Odbornost /
Partnerství / Individuální přístup

Strategie
privátního poradenství

Investiční plán a základní struktura celkového majetku. Individuální přístup, ochrana majetku před inflací a před zbytečnými riziky. Dlouhodobá investiční strategie, alokace investičních aktiv a široká diverzifikace investičního portfolia pro zajištění jeho stability.

Průběh spolupráce

První schůzku vnímáme jako vzájemné poznání a nalezení společných hodnot pro budoucí spolupráci. Rádi zodpovíme vaše dotazy, abyste poznali, jak o investicích přemýšlíme. Není lehké rozhodnutí svěřit rodinný majetek někomu, koho neznáte. Proto jsme trpěliví a dopřejeme vám dostatečný prostor pro svobodné rozhodnutí.

Uděláme s vámi důkladnou analýzu vašeho stávajícího majetku a závazků, zdrojů příjmů a budeme si velmi detailně povídat o budoucnosti. Velkou pozornost věnujeme tomu, abychom pochopili, jak nad majetkem, ale také nad svým životem přemýšlíte. Co je pro vás důležité, jaké jsou vaše hodnoty, jaký máte vztah k majetku, ale také, jak vnímáte různá možná rizika, se kterými se v budoucnu můžete potkat. Čím lépe vás poznáme a čím kvalitnější informace od vás dostaneme, tím přesnější a užitečnější bude investiční plán, který pro vás připravíme.

Připravený investiční plán a investiční strategii budeme diskutovat velmi detailně, aby byl pro vás srozumitelný, jednoznačný a hlavně akceptovatelný. Pokud bude potřeba, budeme ho v detailu ladit tak dlouho, dokud s ním nebudete spokojený a nebudete přesvědčen, že je to pro vás ta nejlepší možná varianta.

Po odsouhlasení investičního plánu pro vás zajistíme otevření investičního účtu. Podle výše investičního majetku a také podle možností využít doplňujících atraktivních služeb, budeme vybírat mezi slovenskou a lucemburskou investiční platformou a případně švýcarskou privátní bankou. Společně pak začneme investiční plán realizovat.

V naší Členské sekci budete mít k dispozici informační a vzdělávací servis ve velmi pestré podobě (webináře, podcasty, analýzy, ebooky apod.) Budete od nás dostávat kvartální výpisy popisující vývoj vašeho investičního majetku a budeme vám pro individuální konzultace k dispozici 365 dnů v roce. Rádi se s vámi budeme pravidelně potkávat, abychom reagovali na případné změny ve vašem životě či majetku a mohli na ně reagovat také v investiční strategii.

Jan Sušánka, EFP

„Vím, jak je náročné vybudovat firmu a majetek. Jsem synem podnikatele z 90. let a pamatuji si, ko-lik úsilí a času stojí vybudování úspěšné firmy. Jsme tu pro vás a pomůžeme vám vaše bohatství ochránit, aby léta dřiny nepřišla nazmar.“

Reference

Respektujeme soukromí našich klientů

Máte-li zájem si naše reference ověřit, rádi Vás spojíme s klienty, kteří nám k tomu dali svolení.

Naši investoři jsou úspěšní lidé z řad podnikatelů, vrcholových manažerů či specialistů na světové úrovni, např. z oblasti IT. Jejich úspěch je spojen s nabytým majetkem v hodnotě desítek či stovek milionů korun. Péči o takový majetek chtějí svěřit profesionálům. Od nás očekávají, že jim majetek pomůžeme ochránit před zbytečnými riziky, zhodnotíme ho pár procent nad inflaci, zajistíme jim čerpání nekonečné renty a připravíme majetek pro budoucí mezigenerační přenos.

V tvorbě finančních a investičních plánů se inspirujeme úspěšnými investory, jako jsou: Warren Buffett či Nobelova nadace, která svými rozhodnutími dokázala doslova zvrátit svůj osud a zachránit svůj majetek před bankrotem.

WordPress Lightbox

Stáhnout analýzu dluhopisů

Online konzultace ZDARMA

Pro dokončení objednávky prosím pokračujte vybráním datumu a času.