Sušánka & partneři

Strategie
privátního poradenství

Investiční plán a základní struktura celkového majetku. Individuální přístup, ochrana majetku před inflací a před zbytečnými riziky. Dlouhodobá investiční strategie, alokace investičních aktiv a široká diverzifikace investičního portfolia pro zajištění jeho stability.

Naše služba západního světa investování

Investiční plán a alokace investičního portfolia, individuální přístup, ochrana kapitálu a hlídání rizika.

Sestavíme Vám takové investiční portfolio, na které se budete moci spolehnout v jakékoliv situaci a době. Portfolio je tak připravené na různé možné scénáře, které mohou při investování nastat, jako jsou období vysoké inflace, nízké inflace, deflace, růst či pokles úrokových sazeb, ekonomický růst či recese. Vždy část portfolia v jednom z těchto období bude profitovat.

V portfoliu budete mít vždy vyváženou část, která Vám umožní ihned čerpat rentu, dynamickou část, která bude Váš celkový rodinný majetek zvětšovat, konzervativní a hotovostní část pro složitější období a část rizikovějších aktiv typu Private Equity či Venture Capital.

Unikátní strategie čerpání renty za jakékoliv situace na trzích

Umíme připravit a nastavit takovou strategii, abychom pro Vás z Vašeho majetku čerpali nekoneč-nou rentu a Vy jste jednou mohli portfolio odkázat dalším generacím, tak jako je to běžné v západ-ních zemích, zejména ve Spojených státech a Velké Británii. Rentu Vám zajistíme díky strategii ne-závisle na tom, jestli trh roste, či klesá.

Hotovost

V případě propadu na akciových trzích je pro výběr renty použita hotovostní složka. U této složky je akceptovatelné i mírně záporné reálné zhodnocení, přesto doporučujeme hledat na trzích aktuálně vhodné produkty.

Vyvážené portfolio

Vyvážené portfolio složené z akciových a dluhopisových nízkonákladových ETF produktů. Klíčová je zde dluhopisová složka, která udržuje hodnotu portfolia v době propadů akciových trhů. Pro výběr renty je využita při vyčerpání hotovostní složky, případně při nedostatečné výkonnosti akciových trhů.

Dynamické portfolio

Dynamické portfolio složené z akciových ETF a nemovitostních REIT ETF. Zajišťuje výnos celého investičního portfolia.V období vysokých výnosů akciových trhů jsou tyto výnosy využity pro výběr renty, případně pro doplnění hotovostní složky, kterou bylo nutno čerpat v předchozím období.

Zkušenosti investora

"Vím, že si můžu koupit všechno co chci, ale nemůžu si koupit čas"

– Warren Buffett

Stejný přístup k investování mají i naši investoři,
kterým se jejich čas snažíme ušetřit my v Sušánka & partneři.

Investiční
instrument

Stanovení potřebného objemu prostředků

Role instrumentu v celkovém investičním portfoliu

Hotovost

3-násobek požadované
roční renty

V případě propadu na akciových trzích je pro výběr renty použita hotovostní složka. U této složky je akceptovatelné i mírně záporné reálné zhodnocení, přesto doporučujeme hledat na trzích aktuálně vhodné produkty.

Vyvážené
portfolio

7-násobek požadované
roční renty

Vyvážené portfolio složené z akciových a dluhopisových nízkonákladových ETF produktů. Klíčová je zde dluhopisová složka, která udržuje hodnotu portfolia v době propadů akciových trhů. Pro výběr renty je využita při vyčerpání hotovostní složky, případně při nedostatečné výkonnosti akciových trhů.

Dynamické
portfolio

Objem nezbytný pro
zajištění renty

Dynamické portfolio složené z akciových ETF a nemovitostních REIT ETF. Zajišťuje výnos celého investičního portfolia. V období vysokých výnosů akciových trhů jsou tyto výnosy využity pro výběr
renty, případně pro doplnění hotovostní složky, kterou bylo nutno čerpat v předchozím období.

Průběh spolupráce

První schůzku vnímáme jako vzájemné poznání a nalezení společných hodnot pro budoucí spolupráci. Rádi zodpovíme vaše dotazy, abyste poznali, jak o investicích přemýšlíme. Není lehké rozhodnutí svěřit rodinný majetek někomu, koho neznáte. Proto jsme trpěliví a dopřejeme vám dostatečný prostor pro svobodné rozhodnutí.

Uděláme s vámi důkladnou analýzu vašeho stávajícího majetku a závazků, zdrojů příjmů a budeme si velmi detailně povídat o budoucnosti. Velkou pozornost věnujeme tomu, abychom pochopili, jak nad majetkem, ale také nad svým životem přemýšlíte. Co je pro vás důležité, jaké jsou vaše hodnoty, jaký máte vztah k majetku, ale také, jak vnímáte různá možná rizika, se kterými se v budoucnu můžete potkat. Čím lépe vás poznáme a čím kvalitnější informace od vás dostaneme, tím přesnější a užitečnější bude investiční plán, který pro vás připravíme.

Připravený investiční plán a investiční strategii budeme diskutovat velmi detailně, aby byl pro vás srozumitelný, jednoznačný a hlavně akceptovatelný. Pokud bude potřeba, budeme ho v detailu ladit tak dlouho, dokud s ním nebudete spokojený a nebudete přesvědčen, že je to pro vás ta nejlepší možná varianta.

Po odsouhlasení investičního plánu pro vás zajistíme otevření investičního účtu. Podle výše investičního majetku a také podle možností využít doplňujících atraktivních služeb, budeme vybírat mezi slovenskou a lucemburskou investiční platformou a případně švýcarskou privátní bankou. Společně pak začneme investiční plán realizovat.

V naší Členské sekci budete mít k dispozici informační a vzdělávací servis ve velmi pestré podobě (webináře, podcasty, analýzy, ebooky apod.) Budete od nás dostávat kvartální výpisy popisující vývoj vašeho investičního majetku a budeme vám pro individuální konzultace k dispozici 365 dnů v roce. Rádi se s vámi budeme pravidelně potkávat, abychom reagovali na případné změny ve vašem životě či majetku a mohli na ně reagovat také v investiční strategii.

Peníze pro generace Bereme si vaše peníze na starost, aby byly k dispozici dalším generacím

Šetříme vám čas

Naši investoři se věnují tomu, v čem jsou opravdu dobří. Jako podnikatelé a manažeři dobře vědí, že se každý člověk hodí na jinou práci, přičemž naším oborem jsou investice a finanční trhy.

Jsme vaše podpora

Jednáme s pokorou a empatií. Víme, co dělat v krizové situaci, kdy často podléháte svým emocím. Vaše rozhodování podložíme surovými daty, které povedou k racionálnímu výsledku.

Jsme vaším partnerem

Budujeme dlouhodobý vztah, který je založený na hodnotách. Našim klientům primárně přinášíme profit, na základě kterého může být zaplacena naše služba.

Vždy víte, za co platíte

Klienti nás přímo platí za to, že s jistotou jednáme v jejich zájmu a doporučujeme právě to, co je pro ně opravdu dobré. Nedostáváme žádné provize od bank a jiných společností.

Parametry naší služby západního investování

Investiční portfolia
od 2 500 000 USD

Bezpečí investic je pro nás nejvyšší prioritou

Investujete na základě investičního plánu a alokace

Naše odměna je převážně
ze zisku

Jsme s Vámi hlavně
v dobách krize

Pravidelně reportujeme výsledky

Zařídíme otevření investičního účtu ve švýcarské privátní bance

Naučíme Vás pracovat s lombardním úvěrem

Poskytujeme poradenství
na úrovni západního světa

V tvorbě finančních a investičních plánů se inspirujeme úspěšnými investory jako jsou: Warren Buffett či Nobelova nadace, která svými rozhodnutími dokázala doslova zvrátit svůj osud a zachránit svůj majetek před bankrotem.

WordPress Lightbox

Novinka!

Inspirujte se naší knihou, která Vám otevře témata, které jste nevěděli, že vůbec existují.

Stáhnout analýzu dluhopisů

Online konzultace ZDARMA

Pro dokončení objednávky prosím pokračujte vybráním datumu a času.