Dědictví a závěť

Dědictví a převod majetku na další generaci - Povím Vám o sepsání dědické závěti, svěřenských fondech a proč se zabývat myšlenkou dědictví a převodu majetku?

Dědictví a převod majetku je ve světě zcela standardní záležitostí. Ve světě existuje velkých počet movitých rodin, ve kterých se majetek dědí z generace na generaci.V České republice za éry socialismu byl převod majetku na další generaci složitější, jelikož velká část majetků byla zestátněna.

V současné době je stále běžnější, že se rodiny připravují na převod majetku a toto téma se stává velmi aktuální. Hlavním důvodem je, že první podnikatelé a majitelé rodinných firem, kteří začali podnikat po roce 1989, jsou nyní ve věku, kdy přemýšlejí o odchodu do důchodu a řeší otázku, jak naložit se svým majetkem a firmami. Nabízí se jim logicky i možnost převodu na další generaci.

Proč se zabývat myšlenkou dědictví a převodu majetku?

 1. Vaše podnikání a vydělané celoživotní peníze budou mít pokračovatele
 2. Dědici budou přesně vědět, kdo jaký majetek dostane
 3. Dědici budou mít jednoduší vstup do podnikání či k majetku

Vyplatí se dědickou závěť sepsat?
Podle našeho názoru se to vyplatí vždy. Pokud začnete o svém dědictví s dostatečným předstihem přemýšlet, můžete sami svobodně rozhodnout o tom, jak váš majetek bude po vaší smrt rozdělen.Pokud byste tak neučinili, majetek by si rozdělili dědici podle dědické posloupnosti a české právní normy.

Dědická posloupnost

 1. třída: Děti a manžel/ka – pokud nejsou děti
 2. třída: Manžel/ka, rodiče a osoby dlouhodobě sdílející společnou domácnost, pokud není manželka ani rodiče
 3. třída: Sourozenci a osoby dlouhodobě sdílející společnou domácnost, pokud není partner, sourozenci ani jejich děti
 4. třída: Prarodiče
 5. třída: Pra – prarodiče
 6. třída: Vnuci sourozenců, strýcové a tety

Příklad úmrtí manžela = manželka + 2 děti dědí se manželova 1/2 SJM + jeho majetek mimo SJM

Příklad úmrtí nesezdaného partnera + 2 děti dědí se majetek po partnerovi

Životní pojistka
Životní pojistka může být dobrý pomocník v případě dědictví. Peníze vyplacené z životní pojistky nevstupují do dědického řízení. Pojistník určuje tzv. obmyšlenou osobu, která dostane vyplacené peníze z pojistky. Peníze z pojistky jsou vyplaceny do 1. měsíce od nahlášení a dodání všech dokumentů včetně kopie úmrtního listu.

Peníze z pojistky mohou velmi dobře posloužit jako zdroj financí pro vyplacení dědice či dědického podílu.

Příklad: Děti po svém otci zdědí nemovitost v hodnotě 2 milionů korun. První dítě chce v nemovitosti bydlet, druhé dítě ne a chce svůj podíl prodat. První dítě nemá dostatek financí na vyplacení toho druhého. Otec dětí měl v životním pojištění jako obmyšlenou osobu první dítě. Bude mu tak vyplacena částka 1 milion korun, kterou může použít na vyplacení.

Co všechno zahrnout do závěti?

 1. Jak bude vypadat rozložení vašeho majetku a kdo bude dědit
 2. Kdo z vašich dědiců bude nejschopnější váš majetek dědit a dobře se postará o jednotlivé části vašeho majetku
 3. Vyhledání kvalitního notáře se zkušenostmi a referencemi s dědictvím
 4. Určení správce vašeho dědictví
 5. Rozhodnout se, jestli majetek dělit rovným dílem či nikoli

V případě, že budete sepisovat závěť, je nutné dodržet určitá pravidla a zákony. V případě nedodržení může dědic závěť napadnout, a stává se neplatnou! Potomci zůstavitele musí být vždy v závěti uvedeni a dostat svůj zákonný podíl.

 • Zletilý dědic: 1/4 jeho zákonného dědického podílu
 • Nezletilý dědic: 3/4 jeho zákonného dědického podílu

Manželka či partnerka není neopominutelný dědic a nejste povinni jí cokoli ze svého majetku odkázat.

Příklad – minimální podíl
Zemře rodič, který není v manželství, má jedno zletilé a jedno nezletilé dítě. Rodič měl majetek 2 000 000,- Kč.

Zletilé dítě 250 000,- Kč, tj. 12,5% z 2 000 000,- Kč

 • Nezletilé dítě 750 000,- Kč, tj. 37,5% z 2 000 000,- Kč
 • Ostatní dědici 1 000 000,- Kč, tj. 50% z 2 000 000,- Kč

Svěřenské fondy
V případě, že si nejste jistí, zda by vaši potomci byli schopni unést riziko dědictví, a nebo máte strach, že by peníze rychle utratili, můžete svůj majetek ovládat pomocí svěřenského fondu.

Fungovaní svěřenského fondu:

 • Přesně stanovené podmínky, jakým způsobem a jak se budou čerpat peníze z fondu.
 • Určení obmyšlené osoby (popř. i více osob), které dostanou majetek z fondu.
 • Ochrana záměrů zakladatele a obmyšleného
 • Určení správce fondu, který se o majetek bude starat
 • Ovládnutí transferu majetku i po smrti

U majetných rodin (tj. majetkem v řádu desítek až stovek milionů korun) a s velkým počtem dědiců je situace ohledně dědictví složitější. V takovém případě je vhodnější využít služeb Family office. Více o Family Office se dočtete zde: ODKAZ

Analytických měsíčník

Chcete dostávat každý měsíc novinky ze světa investic a financí formou analytického měsíčníků?

E-book

Chcete vědět, jak správně a efektivně investovat vaše peníze a stát se finančně nezávislým? Naučím vás to v našem e-booku. (trochu přeformulovat)

Členská sekce

Chcete přístup do privátní sekce pro investory? Staňte se členy našeho členského portálu a získejte přístup k exkluzivnímu obsahu, webinářům, analýzám a vzdělání.

WordPress Video Lightbox Plugin

Nenašli jste konkrétní informaci, kterou jste hledali?

Nevadí. Nechte nám na sebe kontaktní údaje, my se Vám ozveme.

Odesláním zprávy beru na vědomí zpracování osobních údajů

Stáhnout analýzu dluhopisů

* povinné pole
   

Online konzultace ZDARMA

Pro dokončení objednávky prosím pokračujte vybráním datumu a času.