Rodinná firma  – generační výměna, aneb jak převést firmu na mladší generaci

Převod firmy z otce na syna - U rodinných firem nastává období, kdy původní majitelé, kteří začali podnikat ihned po revoluci, budou převádět svoji firmu na další generaci nebo prodávat.

V příštích několika letech nastane (nebo již nastalo) u rodinných firem období, kdy původní majitelé, kteří začali podnikat ihned po revoluci, budou chtít svoji firmu převést na další generaci nebo rodinný podnik prodat.

Tyto rodiny a jejich firmy čeká v následujících rocích těžké období, které prověří jejich rodinné vztahy. Jde o nejobvyklejší formu podnikání v celé historii, přesto si donedávna svět neuvědomoval její velkou důležitost. Právě rodinné podniky tvoří ve většině případů globální ekonomiku a mají hlavní dopad mezi 50 – 90% tvorby HDP svých zemí.

A jak by se firma a rodina měly připravit na toto období? Zcela zásadní je nastavení procesů tzv. family governance.

Systém rodiny (tři kruhy)

Každou rodinu a rodinný podnik propojují tzv. systémy rodinyŘíká se jim tři kruhy a tvoří je systém rodiny, systém managementu a systém vlastnictví.

Rodinná vize 

Každá rodina by měla mít vlastní vizi toho, jakým směrem se má její podnikání ubírat. Rodina a jejich rodinné podnikání má ve všech společnostech převládající formu. Pro převod rodinného majetku a podnikání je důležité mít rodinnou strategii, která pomůže připravit a vytvořit tzv. rodinný protokol a ústavu. Tyto dva rodinné dokumenty jsou naprosto klíčové a přesně nasměřují rodinu během proaktivního nástupnictví, tj. převodu podnikání na příští generace.

Strategie rodiny

Rodina musí mít správně nastavenou vlastní strategii a všichni její členové by měli vědět, co se od nich v budoucnu očekává a jak mají jednat, aby rodinných cílů dosáhli. Pokud bude rodina mít správně nastavenou vizi a zahrnuty důležité body v rodinné ústavě, bude mít velmi silný předpoklad pro úspěšný převod na další generaci. Ze strategického plánování mohou mít rodiny prospěch i při typických soukromých událostech s často nepředvídatelnými následky, jako je narození, sňatek nebo smrt.

Strategie týkající se úmrtí a dědictví

Další důležité téma, o kterém by se měla rodina bavit a přemýšlet, je případné úmrtí a dědictví. Možná zní hodně zvláštně připravovat se na vlastní smrt či na smrt příbuzného. Ovšem rodiny, které s tímto počítají a mají v ústavě zabudované řešení pro tuto situaci, a to včetně plných mocí a dalších důležitých rozhodnutí v rodinném podnikaní, dokáží rodinný podnik převzít prakticky ihned. Naopak rodiny, které si nedokáží připustit, že tento problém může nastat, pak musí čekat na dědické rozhodnutí a to může někdy trvat i roky, zvláště pokud jde o velký majetek. Podnikání pak nemůže ihned pokračovat, což může mít i existenční dopad na celou rodinu.

Proto je důležité být vždy připraven na jakoukoliv událost, která může nastat. Je potřeba se umět oprostit od emoční stránky věci, aby byla udržena kontinuita rodinného podnikaní.

Strategie dědictví

Toto téma by také mělo být součástí rodinného protokolu. Je zcela zásadní, aby se rodina shodla na tom, jak se jednou majetek bude rozdělovat mezi jednotlivé dědice, aby nevznikaly zbytečné rodinné spory. Jasná strategie ohledně rozdělení majetku je nejlepší řešení pro celou rodinu. Během generací se v rodinách vlastnící rodinný podnik objevily různé principy a dědické postupy, jak je možné postupovat.

Sociální strategie

Nastupující generace nedědí pouze rodinný podnik a majetek, ale také velmi důležitý sociální, kulturní a symbolický kapitál, který rodina budovala po generace.

Hodnoty rodiny

Díky tomu, že rodina vede rodinný podnik, dochází ke střetům mezi dětmi, které v rodině vyrůstají, a hosty z řád obchodních partnerů. Toto protínaní dvou světů je pro děti velmi přínosné, a právě takto dochází k předávaní hodnot rodiny.

Integrované plánování: rodinné protokoly / ústava

Zejména v Evropě je součástí generační výměny také rodinný protokol či ústava, kde jsou shrnuty důležité rodinné hodnoty, filozofie a očekávaní členů rodiny, kteří se podílejí na provozu podniku. Součástí může být také vize dědictví a další důležité informace o rodině a jejích principech pro další generace. Tyto dokumenty jsou pružné a je nutno je upravovat podlé aktuální situace rodiny, aby vždy vyhovovaly aktuálním potřebám rodiny a podniku.

Příklady politik z protokolu a ústavy

Rodinná rada: Jak je tvořena rodinná rada a jakou má roli? Jaké jsou role jednotlivých členů, jak je to určeno? Jaká je role ve vzdělávání rodiny a pomoci členům rodiny, kteří jsou v krizi? Jakou má rada autoritu v rodině a v podniku?

Rodinný úřad: Měl by existovat? Jaká je role úřadu, včetně koordinace právních záležitostí, harmonizace daní členů rodiny, majetkových plánů a nepodnikatelských investic?

Filantropie: Koordinuje rodina filantropické aktivity, a pokud ano, jaké jsou její priority? Jaká by měla být výše filantropických příspěvků na věci, přinesou přímý prospěch podniku? Jak by se měla přijímat filantropické rozhodnutí a kým?

Dohody podílníků: Kdo může vlastnit? Kdo může prodávat? Kdy a komu?

Komunikace a kodex chování: Jaké chování se očekává od členů rodiny při vzájemné komunikaci? Jak rodina komunikuje s podnikem a veřejností? Jaká je povolena úroveň otevřenosti?

Rodinná rada

Součástí rodinné ústavy by měla být i rodinná rada. Rodinná rada je uskupení členů rodiny. V rodinném protokolu / ústavě by mělo být uvedeno, kdo je jejím členem, kdo ji řídí, jak se členové volí a jaké mají povinnosti. Součástí rodinné rady může být také nezávislá osoba, která nemá žádný citový, kamarádský či jiný blízký vztah k rodině či jejím členům.

Rodinná rada vykonává dvě důležité funkce: Rozvijí a implementuje rodinný protokol / ústavu a eliminuje rizika, která by mohla vzniknout mezi členy rodiny v jejich vzájemném vztahu nebo k vztahu k podniku.

Rodinné shromáždění

Je shromáždění širšího kruhu rodiny, kde členové sdílí informace o rodinném podniku. Jeho členové mají možnost se k rodinnému podnikání vyjádřit. Jestli bude součástí rodinného protokolu i rodinné shromáždění je na rodinné radě. Pro dobré fungování shromáždění je potřeba mít zodpovězeno několik otázek:

Jak často by se mělo rodinné shromáždění setkávat? Jak dlouho by setkání měla trvat?  Jaká témata by mělo shromáždění řešit? Kdo se může shromáždění účastnit? V jakém věku začíná členství? Měli by být zahrnuti manželé a manželky rodinných příslušníků?

Následnictví

Posledním krokem pro převod na další generaci je nástupnictví. Pokud tento krok rodina nezvládne, může to mít zásadní vliv na celý vývoj rodiny a budoucí generace.

Následnictví je nutné chápat jako proces, který se odvyjí v čase. Celý proces má tři fáze: přednáslednická fáze plánovaná či neplánovaná, horká fáze, kdy dochází ke změnám, postnáslednická fáze, kdy je zavedena nově definovaná situace a upevňuje a zajišťuje se nová rovnováha v rodině v podniku.

Vnější neutrální pohled na komplikované situace a pomoc a možné způsoby jejich řešení mohou rodinám poskytnout nezávislí poradci. Ti jsou schopni vnést do procesu objektivitu a usnadnit jejich průběh, na přání rodiny mohou zasedat i v různých radách nebo působit jako zprostředkovatelé. Rodiny mohou mít prospěch i z toho, že se s nimi podělí o své zkušenosti s podobnými problémy v jiných podnikatelských rodinách. Při výběru poradce by rodiny měly věnovat pozornost těmto aspektům:

úrovni odbornosti a zkušenostem poradce

naprosté nezávislosti na jakékoli instituci či bance (privátní bankéři nejsou nezávislí)

absenci konfliktů

vzájemnému ocenění a důvěře

Pokud si služby a scénář family governance nechcete vytvářet sami a chcete ho raději konzultovat s profesionály, můžete se obrátit na jakoukoliv rodinou kancelář Family Office včetně Family Office EFAWAY. Ta tyto služby nabízí jako jednu z hlavních služeb spolu s Wealth managmentem, o kterém budeme pojednávat v příštím článku.

ZDROJ: Kenyon-Rouvinez, Denise a L. Ward, John. Rodinná firma – Jak vybudovat, úspěšně vést a předat rodinný podnik. Brno: Barrister & Principal, 2016.

Pavel Černík
analytik

Chcete dostávat každý týden novinky ze světa investic, ekonomiky a kapitálových trhů?
Přihlaste s k našemu odběru.

E-book

Chcete vědět, jak správně a efektivně investovat vaše peníze a stát se finančně nezávislým? Naučím vás to v našem e-booku.

Členská sekce

Chcete přístup do privátní sekce pro investory? Staňte se členy našeho členského portálu a získejte přístup k exkluzivnímu obsahu, webinářům, analýzám a vzdělání.

WordPress Lightbox

Novinka!

Inspirujte se naší knihou, která Vám otevře témata, které jste nevěděli, že vůbec existují.

Stáhnout analýzu dluhopisů

Online konzultace ZDARMA

Pro dokončení objednávky prosím pokračujte vybráním datumu a času.