Co je to Family Office?

Jedná se o proces správy rodinného majetku. Family office je instituce zaměřená na specifické služby v oblasti řízení a budování rodinného majetku, společností, nemovitostí a hotovosti.

Jedná se o proces správy rodinného majetku. Family office je instituce zaměřená na specifické služby v oblasti řízení a budování rodinného majetku, společností, nemovitostí a hotovosti.

Family Office nabízí komplexní řešení na klíč s následnou placenou správou a řešení individuálních potřeb jednotlivců, ale hlavně rodin a jejich rodinných firem.

Využívat služeb Family Office znamená mít při sobě partnera  v procesu správy rodinného majetku.Pracovníci Family Office připravují rodiny a rodinné firmy na mezigenerační transfer či prodej firmy. Rodiny, které využívají služeb Family Office, disponují desítky až stovky miliónů korun.

Senior man fishing with his teenage grandson at seaside

Vznik Familly Office 

První zmínky o Family Office se objevují v 19. století, kdy v roce 1838 rodina J.P. Morgana založila dům House of Morgan. Tento dům spravoval rodinné bohatství. V roce 1882 vznikla nejznámější Familly office založená Rockefellers, která funguje až do současnosti jako Rockefeller & Company  (www.rockco.com).

Světové rozložení Family Office

V České republice není pojem Family Office tolik známý, ale již začínají vznikat první kanceláře zaměřené na správu rodinného majetku a bohatství – jedná se zatím ale spíše o jednotky kanceláří.

Jak funguje Family Office

Služby, která kanceláře nabízí, jsou velice specifické a skládají se z těchto činností:

Individuální investice – Většinou se jedná o unikátní investice připravené přímo na míru pro daného klienta

SPV administrace – Jedná se o založení společnosti za konkrétním účelem. Pracovníci Family office poradí s výběrem vhodné destinace a zajistí vše potřebné, a to včetně kompletní administrace a následné správy společnosti.

Lifestyle managment – Vše okolo životního stylu a potřeb daného klienta, od výběru školy pro potomky, dovolené čí kulturní lístky na oblíbené hudební kapely po celém světě.

Filantropie – Správa a založení nadace či nadačního fondu. Zpřístupnění svých sbírek či jejich založení. Filantropie má mnoho tváři a podob.

Bankovní služby – Vklady, cenné papíry, nebo vázané účty. Peníze se musí zhodnocovat, pracovníci naučí klienty i jejich potomky, jak mohou správně využívat všechny aspekty bankovnictví.

Poradenství – Daně a legislativa s finančními riziky nejvíce ohrožují majetek. Pracovníci poradí, jak majetek nejlépe ochránit a předat ho dalším generacím.

Property & Facility management – Uplatnění veškerých nemovitostí klientů. Pracovníci najdou uplatnění nemovitostí a zajistí jejich správu. Budou se starat o pronájem či údržbu.

Korporátní financovaní – Kompletní vyřešení firemního financování pro nové investiční příležitosti.

Mezzaninové financování – Financování růstu nebo zajímavé akvizice. Pracovníci nastaví správný poměr finance-riziko.

Hlavní úkol Family Office

Primárně se věnují koordinaci komplexní placené správy rodinného majetku. Používají vhodné nástroje, díky kterým je rodina schopna svůj majetek efektivně chránit a rozvíjet. Plánují obchodní aktivity, poskytují daňové, účetní a právní poradenství, pomáhají se správou nemovitosti, plánují filantropické aktivity atp.

Úloha Family Office

V základním členění existují dva termíny pro Family office, a to Single Family Office a Multi – Family Office, přičemž rozdíl mezi nimi je zřejmý již z názvu. V prvním případě jsou všechny služby směřované na jednu rodinu a náklady na správu jsou dražší. V druhém případě příslušný Family office obsluhuje několik rodin dohromady a díky tomu dochází ke zvýšení celkové efektivity. Náklady se dělí mezi více rodin.

V současné době roste poptávka po službách institucí Family Office. To je dáno růstem bohatství nových rodin v důsledku globalizace ekonomiky a rozvojem nových technologií.

Efektivní správa majetku následně vyžaduje skutečně odborně zdatné zázemí, které je v rámci jedné rodiny poměrně složité vybudovat.

The skyscrapers in the skyline of the commercial center of Doha, the capital of the Arabian Gulf country Qatar at sunset.

Family Office tedy představuje tým odborníků, jejichž jediným cílem je vytvoření takového prostředí, ve kterém nabytý majetek nebude ztrácet na hodnotě navzdory generačním změnám a externím faktorům, jako jsou různé legislativní a daňové úpravy a podobně.

Jak pomáhá Family Office svým klientům?

Vytvoření a následná správa vhodné korporátní struktury (rodinný holding, nadace, apod.), které zastřeší rodinné podnikání a finanční majetek.

Wealth Management, zastupování a aktivní podpora rodiny v rámci vykonávání jejích akcionářských práv, řešení daňových a právních otázek spojených se spravovaným majetkem, správa finančních investic, komunikace s privátními bankami a asset manažery, správa nemovitého majetku, konsolidace veškerých pozic do jediného celku, plnohodnotný a pravidelný report o stavu rodinného majetku.

Risk management

Průběžné daňové, účetní a právní poradenství na úrovni vytvořené struktury, ale i v rámci jednotlivých plánovaných obchodních transakcí.

Vytvoření vnitřních pravidel a procesů, které umožní potřebný prostor pro nastavení úkolů a benefitů pro jednotlivé členy rodiny. Jasná pravidla pomáhají dlouhodobě zachovávat zdravé komunikační prostředí v rámci rodiny a jejího okolí. Charita a filantropie. Pomoc při vyhledávání vhodných partnerů, se kterými rodina případně spojí své jméno.

Plánování majetku

Jednou z klíčových aktivit Family Office je pomoc rodině při budování jejího majetku. Od plánování a strukturování, přes samotnou tvorbu majetku až po čerpání a posléze přesun majetku na další generaci.

Plánování tvorby majetku (Wealth planning) je z dlouhodobého pohledu mimořádně důležitý proces, přičemž postupné zpřísňování regulace (daňové a účetní změny) klade na rodinu stále vyšší nároky, co se týče znalosti daňových a právních pravidel.

Základním cílem Family Office je tedy snižovat na co nejnižší možnou úroveň hrozby, které by mohly mít nepříznivý dopad na podnikání firmy a na její majetek či majetek celé rodiny.

Jednou z hrozeb je i přesun majetku z generace na generaci. Historie ukazuje, že rozhodující bohatství je tvořeno v rámci jedné generace. Současně statistiky ukazují, že 60% tohoto bohatství postupně zmizí v průběhu třetí generace. Primárně z toho důvodu, že se rodina tomuto problému dostatečně nevěnovala.

Další hrozby, které si rodina během života neuvědomuje, respektive nemá důvod jim věnovat pozornost, jsou události spojené se zmrazením majetku (ať už z jakéhokoliv důvodu), předčasným úmrtím jedné z klíčových osob rodiny a s tím spojeným dědickým řízením (které se může i vinou externích faktorů nečekaně protáhnout), manželskými spory, případně spory týkajícími se převodu majetku a podobně. Předem jasně nastavená pravidla snižují uvedené riziko a, do jisté míry, také snižují nervozitu v rodině a jejím okolí.

Plánování nástupnictví – Succession planning

Nástupnictví může v životě rodiny představovat jednu ze zásadních výzev a rozhodně její život ovlivní na dlouhé roky dopředu.

Plánování nástupnictví se přímo dotýká samotné rodiny, tj. určení nového lídra po tom, co se původní hlava rodiny rozhodne pro odchod do pozadí. Stejně tak se ale bude týkat i změn ve společnostech, v kterých současný lídr působí. Family Office může s tímto procesem výrazně pomoci.

V jednodušším případě pochází lídr přímo z rodiny a jeho budoucí úloha je definovaná dlouhodobě a přirozeně. V složitějším případě, kdy žádné z dětí není pro pozici lídra vhodné, nebo ji nemá zájem převzít, je na Family Office, aby, samozřejmě po dohodě s rodinou, pomohl k transferu bohatství na vhodnou instituci (například nadaci, rodinný holding a podobně), definoval podmínky jejího fungování, výplaty výnosů a individuální zodpovědnosti.

Zodpovědné naplánování a zabezpečení kontinuity v řízení majetku rodiny je primárním předpokladem pro zachování jeho hodnoty a vlivu rodiny na něj.

V současné době přichází v České republice období, kdy podnikatelé a majitelé rodinných firem, kteří začali budovat své firmy ihned po revoluci, chtějí převést své podnikání na další generaci či firmu prodat. To je hlavní důvod, proč tito lidé budou více vyhledávat strategického partnera jako Family Office, aby jim s převodem podnikání pomohl.

Zdroje: JP Morgan,Wikipedia, ROCKEFELLER, familyofficedatabases

Pavel Černík
analytik

Chcete dostávat každý týden novinky ze světa investic, ekonomiky a kapitálových trhů?
Přihlaste s k našemu odběru.

E-book

Chcete vědět, jak správně a efektivně investovat vaše peníze a stát se finančně nezávislým? Naučím vás to v našem e-booku.

Členská sekce

Chcete přístup do privátní sekce pro investory? Staňte se členy našeho členského portálu a získejte přístup k exkluzivnímu obsahu, webinářům, analýzám a vzdělání.

WordPress Lightbox

Novinka!

Inspirujte se naší knihou, která Vám otevře témata, které jste nevěděli, že vůbec existují.

Stáhnout analýzu dluhopisů

Online konzultace ZDARMA

Pro dokončení objednávky prosím pokračujte vybráním datumu a času.