Jak investovat do private equity sektoru?  

Dnes bych se rád zaměřil na problematiku private equity investování. V České republice si private equity investice hledají své místo a postavení.
Co je přesně private equity sektor?

Jedná se o investice do velmi rizikových projektů, chcete-li startupů. Obecně se o private equity hovoří jako o investici, které se jinak říká rizikový kapitál.

Do private equity sektoru se dá investovat na několika úrovních. Pokud bychom vzali rizikový kapitál a rozdělili ho na následující typy, jsou to:

Dále záleží na tom, kdy do fondu či projektu a v jaké jeho fázi vstupujeme. Čím dříve do projektu investor či investoři vstoupí, tím větší riziko podstupují. Mezi českými investory jsou velmi oblíbené investice a investiční fondy zaměřené na venture capital či private equity. 

Dle fáze vstupu do projektu se investor označuje jako:

 
Do jakých investičních nástrojů typu private equity investovat?
 
Bankovní fondy

Nejznámější jsou bankovní fondy. Většina bankovních fondů v sektoru na private equity nabízí tzv. fond fondů, kdy se jedná o hlavní fond, do kterého jdou peníze investorů a tento fond následně investuje například do přímých private equity či venture capital fondů. Fond může diverzifikovat mezi více přímých fondů.

Výhody jsou větší diverzifikace a nižší riziko. Nevýhody pak vyšší náklady, nižší výnos a špatná likvidita. Pokud se investor rozhodne do private equity investovat, naše doporučení je určitě investovat přes švýcarskou privátní banku typu Credit Suisse, UBS či Julius Baer.

Do těchto fondů lze investovat již od 250 000 USD, ale je třeba být klientem švýcarské privátní banky, a tedy mít majetek minimálně ve výši 50 či 100 mil. CZK. Je také potřeba počítat s tím, že pokud budete investovat přes švýcarskou banku na objem, který budete mít v private equity, nelze brát lombardní úvěr a nevztahuje se na něj výpočet LTV investičního portfolia. Cílovaný výnos těchto fondů se pohybuje v rozmezí 10-15 % p.a. 

Tyto fondy jsou dlouhodobějšího charakteru a jejich investiční horizont je 10 let + 2 roky v případě, že by desátý rok, kdy má dojít k odprodeji a exitu firem, spadl do období ekonomické krize. Tak se odprodej a exit může ještě až o dva roky odložit.

Je zde velmi špatná likvidita. Fond a peníze v něm se prakticky nedají prodat. Až na jednu výjimku a to, že Vaši pozici banka nabídne dalšímu investorovi banky, který Vaši pozici  může odkoupit, ale nemusí!!. Nelze se na to ale na 100 % spolehnout.

Fondy obchodované na burze

Další možností je burzovně obchodovaný tzv. ETF fond zaměřený na private equity. 

Tento fond opět investuje do dalších přímých private či venture capital fondů. Výhody jsou nízká nákladovost, nižší riziko a dobrá likvidita. Nevýhodou je nižší výnosnost.

Jako příklad můžeme uvést ETF fond, který kopíruje S&P Listed Private Equity a tento fond na desetiletém horizontu dosahuje výnosu kolem 10 % p.a.

Zdroj: spglobal.com

FKI fondy (fondy kvalifikovaných investorů) na private equity 

Tyto fondy jsou zaměřené spíše na menší investory a tzv. retail investory, kdy jejich byznys model je postaven na velkém počtu investorů. Minimální investice je buď 1 mil. Kč nebo 125 000 EUR u těch lepších fondů.

Jsou zaměřené na různé typy private equity různých segmentů (nemovitosti, průmysl, půda a technologie).

Výhoda těchto fondů je investice v české koruně, menší vklad 1 nebo 3 miliony korun, vysoká diverzifikace. Nevýhodou jsou vysoké náklady (velký poplatek ze zisku) a nižší výnos.

 
Přímé zahraniční venture nebo private equity fondy

Nyní se dostáváme do úplně jiné kategorie fondů. Tyto fondy jsou většinou registrované v zahraničí, ale fungují také na českém trhu. U těchto typů je zde vidět velmi osobitý vztah s každým investorem. Než dojde k podpisu smlouvy, proběhne několik schůzek se zakladateli fondu. Když investujete do FKI fondu, tak pokud nemáte hodně peněz a nejste pro fond klíčový investor, většinou se s Vámi zakladatel fondu nesejde.

Zakladatelé fondu potřebují navnímat investora, jeho příběh a zkušenosti, rozložení jeho majetku, aby daná investice byla opravdu jen zlomek z celkového portfolia. Fond nemá velký počet investorů. Většinou se jedná o 30-50 investorů, kteří investují vyšší desítky milionů korun.

Minimální investice se pohybuje v řádu desítek milionů korun, minimální vklad se nejčastěji pohybuje mezi 500 tisíci 1 mil. EUR pro fyzické osoby. Například fond Genesis Capital má minimální limit 5 mil. EUR.

Do těchto fondů investují úspěšní čeští podnikatelé a čeští multimilionáři. Patří sem fondy typu Credo Ventures, Genesis Capital, Jet Investment, MidEuropa Partners, Nation 1.

Výhodou jsou velké zkušenosti s private equity či venture capital firmami, osobní zkušenosti ze Silicon Valley, cílovaný vysoký výnos. Nevýhodami jsou náklady, riziko a špatná likvidita.

Všechny začínající startupy chtějí dostat firmu na celosvětovou burzu, ideálně do USA, ale povede se to jen několika z nich. Jako velmi úspěšný exit posledních let a vstup na burzu můžeme uvést vstup softwarové rumunské firmy UiPath. Jako zakladatel private fondu takovou firmu před exitem chcete mít. To se povedlo právě zmiňovanému Credo Ventures, který do UiPath zainvestoval 8 mil. USD a investici zněkolikanásobil. Zpět dostal miliardy.

REFERENCE:

I am writing to highly recommend Sušánka & partneři as investment and financial advisors. I have had the pleasure of working with Jan and his team for several years, and have consistently been impressed by their professionalism, knowledge, and dedication to their clients.

In the time I have known Sušánka & partneři, they have consistently demonstrated a deep understanding of the financial industry, and have been able to provide valuable advice and guidance to their clients. They have a knack for explaining complex financial concepts in a way that is easy to understand and are always willing to take the time to answer questions and address concerns.

The company has also proven to be a trustworthy and reliable advisor, consistently going above and beyond to ensure the best possible outcomes for its clients. They are highly organized and detail-oriented and have always put their client’s needs first.

I have no hesitation in recommending Sušánka & partneři as investment and financial advisors. They are a real asset, and I am confident that they will continue to provide valuable guidance and support to their clients.

Partner Venture Capital fondu

 

Investice do konkrétního projektu, tzv. co-investice

Co-investice je přímá investice do konkrétního projektu startupu jako business angel nebo jako investor. Jedná se o nejrizikovější investici a kapitál ze segmentu private equity či venture capital. 

Investoři zde vkládají do daného projektu kapitál + vlastní zkušenosti. To se nazývá business angel, a většinou se jedná o bývalé velmi úspěšné podnikatele, kteří prodali firmy. Zde začínají investice již na 1 mil. Kč a od investora se čeká i přínos v podobě mentoringu a předání zkušeností.

Druhá varianta je, že investor dodá jen kapitál a nic víc. Zde pak investice do konkrétního projektu začínají od 5 mil. Kč.

 
Proč investoři přemýšlejí o složce rizikového kapitálu a private equity?

Do určité výše majetku nemá smysl o strategii private equity uvažovat. Proč? Protože je to velmi riziková složka. Nepřekvapivě se investicím jinak říká investice do rizikového kapitálu. A právě private equity rizikové jsou, a to hodně. 

Na druhou stranu, pokud investujete přes private či venture capital fondy, riziko je nižší než přímá co-investice, ale pořád je riziko mnohonásobně vyšší než riziko do konkrétních akcií, například technologií. 

Pokud jako investor nedokážete unést propad akcií50 % a více, private equity pro Vás nejsou. Na druhou stranu přes přímý private equity či FKI fond na private equity neuvidíte takovou volatilitu jako na burzovních fondech. 

Nabízí se otázka, proč? ETF fondy či konkrétní akcie jsou oceňovány na denní bázi a investor tak vidí nárůst či pokles hodnoty akcie či ETF fondu. 

Private equity fondy to tak nemají a s každou novou investicí a investorem do již zainvestované firmy se hodnota firmy navýší. Důležité je následně při exitu, zda fond dokáže za onu danou hodnotu ocenění firmu exitovat. Ne vždy se to povede.

Můžeme uvést příklad. Jeden fond úspěšného českého venture capital fondu odepsal některé firmy v portfoliu a byl výnosově označen jako podprůměrný. Investorům přinesl cca 10 % p.a., což na sektor venture capital je dost špatný výsledek. 10 % p.a. za témeř 3 % p.a. roční nákladovost je špatný výsledek. 

Hlavním důvodem, proč investoři investují do private equity, je jednak adrenalin a zároveň se chtějí investováním částečně bavit.

Globálně diverzifikované ETF portfolio je z pohledu private equity celkem nuda, někdy růstněkdy propad. Portfolio dlouhodobě přináší primárně ochranu majetku + zhodnocení nad průměrnou inflaci (ne v roce 2022). Je postaveno tak, aby přežilo jakýkoliv možný ekonomický scénář z dlouhodobého pohledu.

Pro investory, kteří investují vyšší desítky či stovky milionů a někteří dokonce i miliardy korun, je primárním cílem majetek ochránit a zachovat ho pro další generace. Jejich investiční horizont je převážně nekonečný. Část portfolia tvoří dividendy kvůli stabilitě a část je zaměřena na růst. 

Další část je tvořena rizikovým kapitálem dle investora a jeho přístupu k riziku. Každý investor je jedinečný, a tak přistupuje ke svému majetku dle svého uvážení a svědomí. 

Někdo je konzervativní či nechce svůj majetek vystavit riziku a část rizikového kapitálu v portfoliu nemá, a je to správně. A druhý zase riziko vyhledává a část rizikového kapitálu v portfoliu .

 
Výše majetku pro private equity

Private equity je vhodné pro investory od 100 mil. Kč. Takové pravidlo slýchám poměrně často a částečně s ním i souhlasím, ale odpověděl bych ANONE.

Záleží, jakou formou do private equity investujete. Pokud chcete investovat do přímého private equity či venture capital fondu, který má limit 500 000 – 1 mil. EUR/USD, tak Vám 50 mil. Kč z celkového majetku nestačí a v takovém případě byste do private equity investovat neměli.

Existuje ale varianta, kdy přes privátní švýcarskou banku nakoupíte fond, který investuje do dalších private equity či venture capital fondů s minimálním objemem 125 000 USD, tedy cca 3,1 mil. Kč. 

50 mil. Kč, tedy 2 mil. USD potřebujete na to, aby Vám švýcarská banka otevřela účet a bavila se s Vámi. Váha pro private equity by měla být v rozmezí 5-8 %celkové váhy, tedy v našem případě max. 4 mil. Kč.

Do přímých fondů private equity či venutre capital potřebujete již zmiňovaných 500 tisíc až 1 mil. EUR a také minimální majetek ve výši cca 150 mil. Kč, když se bavíme o fondu s minimálním limitem 500 000 EUR. U fondů od 1 mil. EUR potřebujete minimální limit majetku cca 350 mil. Kč.

 
Jak se dostat do fondu, který má minimální limit 500 tisíc až 1 mil. EUR?

Mít k sobě partnera jako Sušánka & partneři. Máme jeden zahraniční fond, který máme 100% ověřený, jak po lidské stránce zakladatelů, tak po byznysové a s tímto fondem úzce spolupracujeme. Investoři mohou vstupovat do venture capital fondů nebo jako co-investoři do startupů. Minimální limit je snížen na 250 000 EUR. Limit celkového majetku je tak snížen na hranici 80 mil. Kč.

Chcete přes nás investovat do private equity či venture capital fondů? Má to dvě podmínky. Je potřeba disponovat minimálně 80 mil. Kč a více a domluvit si s námi nezávaznou konzultaci.

Chcete se stát našim investorem?

Tato stránka je chráněna pomocí reCAPTCHA a platí na ni zásady ochrany osobních údajůpodmínky služby Google. Odesláním zprávy beru na vědomí zpracování osobních údajů.
Pavel Černík
analytik

Chcete dostávat každý týden novinky ze světa investic, ekonomiky a kapitálových trhů?
Přihlaste s k našemu odběru.

E-book

Chcete vědět, jak správně a efektivně investovat vaše peníze a stát se finančně nezávislým? Naučím vás to v našem e-booku.

Členská sekce

Chcete přístup do privátní sekce pro investory? Staňte se členy našeho členského portálu a získejte přístup k exkluzivnímu obsahu, webinářům, analýzám a vzdělání.

WordPress Lightbox

Novinka!

Inspirujte se naší knihou, která Vám otevře témata, které jste nevěděli, že vůbec existují.

Stáhnout analýzu dluhopisů

Online konzultace ZDARMA

Pro dokončení objednávky prosím pokračujte vybráním datumu a času.