Jak investují dolaroví milionáři

Dnes bych se s Vámi rád podělil o problematiku, jak o svém majetku přemýšlí lidé, kterým se říká dolaroví milionáři. Naše společnost se právě na tyto investory snaží specializovat a pomáhat jim s ochranou jejich majetku. Dnes  cca 20 % všech investorů jsou již zmiňovaní dolaroví milionáři.

Pro nás je dolarový milionář ten, kdo disponuje majetkem necelých 22 000 000 Kč. Tito lidé své peníze vydělali převážné z podnikání (prodejem firmy), či z prodeje zaměstnaneckých akcií (převážně zahraničních společností) nebo  v průběhu své pracovní kariéry podnikaní či zaměstnání, mohli ročně investovat větší část svého ročního přijmu. Následně se pak dostali do kategorie tzv. dolarových milionářů.

Jak tito lidé o svém majetku přemýšlí? Díky tomu, že máme v portfoliu 20 % dolarových milionářů, mohl jsem je za posledních 1,5 roku více navnímat a více pochopit. Co investor, to trochu jiný přístup k majetku. Někdo je více tzv. averzní k riziku a někdo chce více riskovat.

Jedna věc, ale tyto lidi spojuje. Všichni si uvědomují velikost svého majetku a chtějí ho hlavně ochránit a jednou předat  další generaci (dětem). Tím pádem z portfolia čerpají tzv. nekonečnou rentu.

Výše renty se nejčastěji pohybuje v rozmezí 1 200 000 – 3 000 000 Kč za rok. Portfolia dolarových milionářů jsou tak velká, že jim  formu nekonečné renty umožní. Standardně pak tito milionáři vybírají nejčastěji 1-2 % ročně z celkového objemu portfolia.

Základní struktura portfolia dolarových milionářů dle společnosti Capgemini pro rok 2020 byla následující: 31 % akcie, 25 % hotovost + dluhopisy, 17 % dluhopisy, 14 % fyzické nemovitosti a 13 % alternativní investice.

V čem se dolaroví milionáři liší od běžných investorů? Někteří běžní investoři nechtějí podstupovat riziko zadlužení a nakupují své fyzické  nemovitosti za volnou hotovost. Struktura našich portfolií je hodně obdobná, jen máme zastoupení menšího podílu hotovosti, neboť pro klienty umíme zařídit účet ve švýcarské privátní bance, kde velmi často využíváme půjčku za zastavení investičního portfolia, a to nám umožňuje mít více zainvestováno v akciové složce.

Právě půjčení volné hotovosti přes formu lombardního úvěru je velmi častý nástroj, který jako jediný (dluhový) využívají dolaroví milionáři. Díky volné hotovosti mohou investoři peníze použít na cokoliv bez dokládání účelu. Například nákup podílu ve firmě či startupu, nákup nemovitosti či zainvestovaní v době velkých propadů.

Na grafu níže můžete vidět příklad zainvestování hotovosti přes lombardní úvěr, jeho náklady a zhodnocení hotovosti při loňských propadech.

Velkým tématem posledních měsíců jsou investice do sektoru private equity. Já osobně nejsem zastáncem rizikových investic, ale pokud si o to investor řekne, zná rizika a je si vědom toho, že v případě neúspěchu může celou investici odepsat (přijde o 100% vloženého majetku), nemám problém mu tuto investici zajistit.

Právě dolaroví milionáři mají čím dál více potřebu své portfolio doplnit spekulativní části ze sektoru private equity. Další odlišností je to, že dolaroví milionáři přemýšlejí i o možnosti filantropie a účasti na filantropických projektech. Chtějí se podílet na takových projektech, které pomohou rozvoji společnosti, vzdělávaní či dalším zajímavým aktivitám.

Podobný graf, jako jste viděli výše u tématu lombardních úvěrů, můžete nalézt v naší členské sekci, kde každý měsíc dáváme pro naše investory a potenciální investory zajímavá investiční témata, analýzy, aktuality z kapitálových trhů, webináře či vzdělávací podcasty.

Pokud jste investor, který přemýšlí a chce investovat své volné prostředky, máte majetek ve vyšších desítkách či stovkách milionů korun a uvažujete o možné spolupráci, můžete se zdarma zaregistrovat do naší členské sekce zde: https://jansusanka.cz/investice/clenska-sekce/

Zároveň spolupráci s námi můžete zahájit od 2 milionů korun. Ovšem v případě, že byste chtěli, aby se o Vás staral Jan Sušánka (majitel a investiční poradce společnosti), je potřeba mít kapitál v hodnotě 20 milionů či se k němu v krátkodobém až střednědobém horizontu dostat.

Nezávaznou konzultaci zdarma si můžete s námi domluvit zde:https://jansusanka.cz/nezavazna-konzultace

Disclaimer:

In Investments, s. r. o., se sídlem K Moravině 1871/7, 190 00 Praha 9, IČ: 03002578, (dále jen „Společnost“) je investičním zprostředkovatelem, který je oprávněn poskytovat investiční služby ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů. Společnost poskytuje svým klientům zřetelné a relevantní informace ve smyslu vyhlášky č. 114/2006 Sb., o poctivé prezentaci investičních doporučení, ale musí výslovně upozornit na to, že zhodnocení, výkonnost či jiné parametry dosažené jednotlivými investičními instrumenty v minulosti nemohou v žádném případě sloužit jako indikátor nebo záruka budoucích výnosů, zhodnocení, výkonnosti či jiných parametrů takovýchto nebo obdobných investičních instrumentů.

Investičně poradenská společnost sušánka & partneři s.r.o se sídlem Rybná 682/14, Staré Město 110 00 Praha 1 IČ: 02029014 DIČ: CZ02029014 je vázaným zástupcem investičního zprostředkovatele IN Investments s.r.o.

S investicí je vždy spojeno riziko kolísání hodnoty a návratnost původně investovaných prostředků není zaručena. Poskytování investičních služeb Společnosti nelze považovat za formu ani ekvivalent kolektivního investování, vkladu u banky, ani penzijního připojištění nebo pojištění. Investoři se o výhodnosti a vhodnosti investic do jakýchkoli investičních nástrojů rozhodují samostatně, a to s přihlédnutím k ceně, případnému nebezpečí a riziku. Podrobněji jsou upozornění na rizika zpracována v obchodní dokumentaci Společnosti. Společnost nenese žádnou odpovědnost za případné škody vzniklé třetím osobám v důsledku využití informací z dokumentů Společnosti.

Veškeré obsažené informace a názory pocházejí nebo jsou založeny na zdrojích, které Společnost považuje za důvěryhodné. Přes maximální pozornost a péči věnovanou obsahu a ověřování informací použitých při formulaci dokumentů Společnost tímto nepřebírá záruku za jejich přesnost a úplnost, ačkoliv vychází z toho, že byly publikovány, či sděleny tak, aby poskytovaly přesný, úplný a nezkreslený obraz skutečnosti.

Pavel Černík
analytik

Chcete dostávat každý týden novinky ze světa investic, ekonomiky a kapitálových trhů?
Přihlaste s k našemu odběru.

E-book

Chcete vědět, jak správně a efektivně investovat vaše peníze a stát se finančně nezávislým? Naučím vás to v našem e-booku.

Členská sekce

Chcete přístup do privátní sekce pro investory? Staňte se členy našeho členského portálu a získejte přístup k exkluzivnímu obsahu, webinářům, analýzám a vzdělání.

WordPress Lightbox

Novinka!

Inspirujte se naší knihou, která Vám otevře témata, které jste nevěděli, že vůbec existují.

Stáhnout analýzu dluhopisů

Online konzultace ZDARMA

Pro dokončení objednávky prosím pokračujte vybráním datumu a času.