Tvorba investičního portfolia

„Rozhodnout se investovat, vložit peníze do fondu a vydělat.“ Proces, který vypadá v první chvíli jednoduše, bohužel zas tak jednoduchý není. Přesto není třeba se ho děsit. Pro nás jsou totiž na prvním místě Vaše potřeby a přání a dosažení Vaší finanční svobody.

Výsledkem naší společné domluvy bude pečlivě sestavené investiční portfolio a nejen to. Při jeho monitorování a úpravě využíváme prověřené investiční nástroje. Pomůžeme Vám krok za krokem budovat Váš finanční a rodinný majetek. Poskytneme Vám kompletní poradenství v oblasti privátního investičního poradenství a dále Vám zprostředkujeme odborníka na daně, které s investicemi souvisí.

Kdo a jak Vás tvorbou investičního portfolia provede?

Provede Vás privátní investiční poradce EFA, který má nejvyšší dosažitelné vzdělání ve finančním plánování. Zajistí Váš investiční profil a projde s Vámi jednotlivými fázemi tvorby investičního portfolia.

Fáze tvorby

Majetek samozřejmě zpravidla nevzniká z velkého jmění. Majetek naopak vzniká z něčeho malého, nepatrného. Vzniká v podstatě z ničeho a může se proměnit v báječnou věc.

Vaším cílem je momentálně dosažení finanční nezávislosti a svobody. Důležité je vydat se tím správným směrem a trpělivě překonat začátky, protože v  prvních letech nemusí být nárůst majetku příliš patrný. Důležité je vydržet pravidelně investovat a dodržovat svůj finanční a investiční cíl.

Pokud například investujete měsíčně 5 000 Kč při průměrném zhodnocení 6%, první milión získáte přibližně za 12 let. Nenechte se však zmást. Druhý milion získáte už za 7 let a třetí za dalších 5 let. Za 31 let pak budete mít v portfoliu přes 5 milionů Kč. Do portfolia je potřeba vložit 1860 000,- úroky a čas - správné rebalancování portfolia vám pak získá 3 300 000,-. Možná přemýšlíte o tom, proč získání dalších 2 miliónů nezabere tolik času jako získání toho prvního. Důvodem je složené úročení. To znamená, že se úročí i předešlý úrok z daného úroku.

Základní rozložení majetku má vliv na budoucí vývoj portfolia až z 95 %. Proto vycházíme při jeho vytváření z ověřených strategií nejlepších světových investorů - například ze strategie Nobelovy nadace, která spravuje už přes 100 let majetek Alfréda Nobela. Přestože se z něj ročně vybírají 4 % na pokrytí nákladů nadace a výplatu Nobelových cen, hodnota majetku je 3x větší než na konci 19. století. V roce 2015 dosáhl majetek hodnoty 3,7 miliard SEK. Řídíme se také strategií Raye Dalia, manažera největšího a nejúspěšnějšího Hedge fondu posledních 20 let, nebo Warrena Buffeta, jehož investice, která měla v lednu 1990 hodnotu 8 175 dolarů, dosáhla v září 2013 více než 165 000 dolarů.

Fáze ochrany majetku

Nejen ve finančním světě, ale také ve všech ostatních aspektech života musíme neustále čelit různým rizikům, která bychom měli umět předvídat. Je nutné určit, jaký budou mít vliv na tvorbu našeho majetku, a dokázat je zajistit.

Jedním z nejvýznamnějších rizikových faktorů, na který nesmíte zapomenout při správě svého portfolia, jsou emoce. Emoce mohou výrazným způsobem ovlivnit naše chování během investování. Pro nastínění toho, jak se chovají investoři, lze uvést jeden příklad za všechny. Největší americký akciový index SP 500 má dlouhodobý výnos 10% za rok, ale investoři do něj investují pouze 4% p.a. Právě emoce hrají důležitou roli v době propadů a nutí klienty opouštět svá portfolia. Právě tady by měl nastoupit privátní poradce, který v té době slouží spíše jako kouč. Vede klienta tehdy, kdy je ovlivněn svými emocemi, pomáhá mu udržovat portfolio a následovat finanční plán. Takový poradce má pro klienta obrovskou přidanou hodnotu.

Někdy je naopak zbytečné platit nehorázné sumy za pokrytí rizik, která beztak Váš majetek prakticky neohrozí. Je to jako v běžném životě. Možná platíte pojistku poskytující určitou sumu v případě, že se zraníte. Jakmile ale kvůli zranění či nemoci už nebudete nikdy schopni pracovat, pojistka Vaše výdaje nijak nepokryje. Je tedy třeba uvědomit si, jaké krytí rizik má význam.

S investicemi samozřejmě souvisí také daně, přestože se nedá říct, že by představovaly přímo riziko. Investice, které jsou drženy do 3 let, se daní 15 %, ovšem po uplynulých 3 letech daň odpadá.

Fáze čerpání renty

Portfolio není jen otázkou Vaší vlastní finanční svobody, ale také doživotního zajištění Vašich blízkých. Pokud si založíte portfolio, samozřejmě je nutné počítat s tím, že v průběhu času budete požadovat rentu. Důležité je, aby během čerpání hodnota portfolia neklesala, proto nestačí majetek jen vytvořit.

Pomůžeme Vám sestavit portfolio, díky kterému budete získávat pravidelnou rentu po zbytek života, zároveň Vás naučíme jej spravovat tak, abyste z něj mohli čerpat tolik peněz, kolik potřebujete.

Vraťme se k příkladu uvedeném ve fázi tvorby. Klient, který investoval 5000,- měsíčně, získal za 31 let cca 5 160 000,- při průměrným zhodnocení 6% p.a. Tento majetek mu umožní čerpat rentu po dobu 25 let ve výši cca 26 000,- měsíčně, přičemž v období čerpání renty počítáme s výnosem 3,5% p.a. Díky tomu, že uplynula poměrně dlouhá doba, tedy 25 let, se majetek z 5 160 000,- zhodnotil na cca 7 750 000,-.

Fáze předání majetku další generaci

Sice se říká, že sepsání závěti je pozvánka pro zubatou s kosou, nicméně každého rentiéra by mělo zajímat, co bude s jeho majetkem po smrti. Mnoho lidí shromažďuje majetek nejen pro sebe, ale také pro budoucí generace. Možností je celá řada – věnovat jej svým dětem nebo třeba nemocnici, nadaci, dětskému domovu, škole či jinému zařízení.

Rozhodnete-li se předat majetek svým blízkým, brzy si určitě začnete klást otázku, jestli jste udělali správnou věc a jestli bude další generace skutečně pokračovat v budování rodinného majetku. Jde o poměrně náročné rozhodnutí a je třeba si dobře rozmyslet, kdo je ideálním a spolehlivým dědicem.

Ukážeme vám, jak se na mezigenerační převod co nejlépe připravit, popřípadě jak by se na příjem velkého finančního obnosu měli nachystat Vaši potomci. Pro tyto účely je možné využít například služeb Family Office, instituce, která se zabývá procesem budování a správy rodinného majetku, stejně tak samotným mezigeneračním převodem.

Možná máte pocit, že momentálně je příliš brzy na to řešit otázku předání majetku, ovšem poskytnout dědicům znalosti, nezbytné pro další správu portfolia, je poměrně dlouhodobý proces. Vyžaduje určitou finanční a investiční gramotnost, a proto vás i v této fázi chceme nasměrovat.

Z čeho tvoříminvestiční portfolio?

Jakým způsobem se nastaví investice na maximální výkon? Důležitá je zkušenost a specializace.

6948
podílové fondy
2000
Nízkonákladové fondy
300
investiční správci

Společnost upozorňuje, že výkonnost investičního nástroje dosažená v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Návratnost původně investované částky není zaručena. Údaje o výkonnosti investičních nástrojů jsou založeny na hrubé výkonnosti investičních nástrojů. Na celkovou výkonnost mají významný vliv poplatky placené investorem za poskytnuté investiční a jiné služby. Výnosy z investičních nástrojů podléhají dani z příjmu, přičemž za zdanění odpovídá sám investor. Zdanění závisí vždy na osobních poměrech investora a může se měnit. V případě investičních nástrojů denominovaných v cizích měnách může výnos kolísat v důsledku výkyvů měnového kurzu (měnové riziko). Společnost upozorňuje, že s investicemi na kapitálovém trhu je spojena celá řada rizik. Bližší informace o jednotlivých investičních službách, investičních nástrojích, rizicích s nimi spojených a možných zajištěních proti nim jsou uvedeny na internetových stránkách investičního zprostředkovatele In Investment s.r.o..

Chcete nezávaznou nabídku?