Jak poznat kvalitní osobní finanční plán?

Proč je dobré mít kvalitní osobní finanční plán a proč je normalní za něj platit? Co by měl obsahovat a jak poznat ten opravdu kvalitní? Kvalita se může výrazně lišit.

Proč je dobré mít kvalitní finanční plán a proč je normalní za něj platit? Co by měl obsahovat?V České republice je zaregistrováno kolem 160 000 zprostředkovatelů a kvalita finančního plánu se může výrazně lišit. Jak poznat ten opravdu kvalitní?

V první řadě by vám na úvodní schůzce neměly být prodávany žádné prodkty. Namísto toho by se vás měl poradce hodně ptát.

Definice vašich cílů

S vaším poradcem byste měli opravdu důkladně definovat vaše střednědobé a dlouhodobé cíle, včetně vašich dalších požadavků.

Práce s likvidní rezervou

V každém plánu by mělo být počítáno s likvidní rezervou rodiny nebo podnikatele. Likvidní rezervu by měl mít každý ještě před tím, než vůbec začné střádat peníze na své finanční cíle. Její výše by měla být taková, aby vám umožnila po několik měsíců pokrýt veškeré nezbytné výdaje. Likvidní rezervu byste měli mít krátkodobou a střednědobou.

Seznam vašeho majetku

Součastí plánu by měl být i seznam majetku, který jste už dokázali za svou pracovní kariéru vytvořit, i to, jak se o něj dnes staráte. Poradce by vám také měl ukázat, jestli váš majetek pracuje pro vás či nikoliv.

Rizika

Plán by měl také počítat s riziky, která mohou během doby pro splnění vašich cílů nastat. Této kapitole by měl být věnován dost velký prostor, aby klient pochopil, co vše se může stát, a jaké to může mít pro něj následky. V investicích by měl klient dostat informace o tom, co se děje, když se trhům daří, ale hlavně, když se nedáří. Měl by být srozuměn s tím, jak se takové portfolio chová, proč je portflio složené z obranných investičních nástrojů, a co nastane v době pádu akciových trhů.

Zajištění vašich výdajů (hospodaření s volným cashflow)

Určitě byste měli mít nastavenou strategii pro zajištění vašich nezbytných vydajů. Pro případ nenadálé situce (propuštění z práce, neuspešné podnikání, invalidita, smrt apod.) byste měli mít s vaším poradcem promyšlené, jak budete postupovat.

Rešení cílů

Z plánu by mělo být patrné, jak si rodina splní své finanční cíle, tzn. jakým způsobem k nim dojde, a jaká rizika mohou během této doby nastat. V řešení cílů uvidí rodina navrhované změny, co je potřeba pro splnění cílů změnit či udělat.

Časový horizont

Zde se dozvíte, kolik času budete potřebovat na splnění vašich cílů, nebo kdy dojde ke změně. Uvidíte také porovnání, jak by se vyvíjela situace bez finančního plánu a jaká je jeho přidaná hodnota, jak velký majtek byste měli vybudovat pro čerpání vaší renty a zda je to pro vás reálné či nikoliv.

Krizový plán finančního plánu

V okamžiku, kdy vám bude váš poradce připravovat krizový plán, již můžete poznat, že jste v dobrých rukách. Krizový plán mnoho poradců neřeší a přitom je naprosto zásadní a měla by ho mít každá rodina i podnikatel. Jednoduše řečeno, krizový plán řeší zabezpečení vaší rodiny či firmy, dojde-li k jakékoli nenadálé kritické situaci.

Bohužel 90% podnikatelů tuto problematiku neřeší. Pokud jste OSVČ, postačí krizový plán jako u fyzické osoby nebo hodně obdobný. U majitele firmy by měl být krizový plán součástí společenské smlouvy, a to vždy, i v případě jediného majitele společnosti.

V případě nutnosti použití krizového plánu se váš poradce stává klíčovou osobou a partnerem pro vaši rodinu a obchodní partnery. On je ten, kdo bude situaci řešit, proto by ho rodina i obchodní partneři měli dobře znát.

Společenská smlouva

Pro majitele firem je velmi důležitá společenská smlouva. Pokud jste jediný majitel, tak by ve společenské smlouvě měly být obsaženy informace, které pomohou pověřené osobě s dalším chodem firmy.

Modelová situace: Dlouhodobě onemocníte nebudete schopen firmu řídit. Kdo vaši roli převezme? Bude to zaměstnaec či někdo jiny? Jakou odměnu za to dostane, jak dlouho se tomu bude věnovat? Jaký bude další rozvoj společnosti? Na takové a další důležité otázky by mělo být ve společenské smlouvě odpovězeno.

Pro majitele firmy s více společníky to bývá ještě o něco složitější. Společenská smlouva by měla naříklad pamatovat i na možnost odchodu společníka z firmy. Jakým způsobem se vypořádá s ostatními majiteli? Za jakou část a jakou formou? Co se stane v případě úmrtí či dlouhodobé nemoci jednoho ze společníku? Bude nemocný společník dostávat i nadále svůj plat? Pokud ano, jak vysoká bude renta z firmy a po jako dobu?

Dědický plán

Součastí nadstandardního plánu může být i dědický plán. Často se poradci tomuto tématu moc něvěnují, přitom není od věci mít podklady pro dědictví připravené. Dědický plán by měl odrážet vaší představu, jakým způsobem by měl mít rozdělen váš majetek. Nebojte se o tom s vaší rodinou mluvit, můžete si vyřikat případné neshody, a předejít tak sporům během dědického řízení.

Aktualizace finančního plánu

Poradce by se měl minimálně jednou za rok s rodinou sejít, probrat danou situaci a v případě potřeby zaktualizovat finanční plán, a to po všech stránkách (včetně krizového scénaře i dědického plánu). Pokud dojde ze strany rodiny k važné změně, je potřeba plán přepracovat.

Nadstandardní služby

Nekteří poradci začínají pracovat ve formátu honorovaného poradenství, kdy poradenství platí přímo klient. Poradce vás nenutí k uzavření či zrušení nějakého finančního produktu s vidinou vyšší provize. Součástí plánu může být i služba placeného servisního poradenství, které je na trhu nadstandardní a využívá ho zatím jen malý počet poradců. Může zahrnovat například využití služeb externího likvidátora (nehlásíte pojistné události vy, ale vaše poradenská společnost a jejich externí likvidátor), a mnoho dalších služeb.

Pokud vás zajímá, jak vypadá náš finanční plán a co vše s klienty řešíme, nebo máte jakékoli otázky, neváhejte nás kontaktovat telefonicky či emailem.

Pavel Černík
analytik

Chcete dostávat každý týden novinky ze světa investic, ekonomiky a kapitálových trhů?
Přihlaste s k našemu odběru.

E-book

Chcete vědět, jak správně a efektivně investovat vaše peníze a stát se finančně nezávislým? Naučím vás to v našem e-booku.

Členská sekce

Chcete přístup do privátní sekce pro investory? Staňte se členy našeho členského portálu a získejte přístup k exkluzivnímu obsahu, webinářům, analýzám a vzdělání.

WordPress Lightbox

Novinka!

Inspirujte se naší knihou, která Vám otevře témata, které jste nevěděli, že vůbec existují.

Stáhnout analýzu dluhopisů

Online konzultace ZDARMA

Pro dokončení objednávky prosím pokračujte vybráním datumu a času.